Asset management

Asset management er ”organisationens koordinerede indsats for at realisere værdien af dens aktiver”. En af de vigtigste fordele ved god asset management er øget konkurrenceevne i form af øget driftspålidelighed og en forudsigelig produktion. Udover dette vil en strategisk tilgang til asset management medføre lavere driftsomkostninger, øget anlægstilgængelighed, minimering af risici samt en optimering af processer og planlægning og vil resultere i en organisation, der er bedre rustet til drift og vedligehold.

Præsentation på Rambøll-kursus

Kontakt

Hvis du gerne vil vide mere om vore ydelser inden for specifikke energiområder, kan du kontakte Christian Riber (affaldsforbrænding), Matti Niclas Scheu (vind), Anders Nimgaard Schultz (kraftværk) eller Søren Ørsted (fjernvarme og -køling).

Christian Riber

Business Development Manager
T: +45 51618314

Matti Niclas Scheu

Senior Engineer
M: +49 151 44006150

Anders Nimgaard Schultz

Vice Director of Power Generation
T: +45 5161 3395

Søren Ørsted

Afdelingsleder, Termiske systemer & produktion
T: +45 51616478

Rambøll tilbyder skræddersyet rådgivningsbistand inden for asset management baseret på en kombination af O&M-teori og praktisk teknisk erfaring fra en bred vifte af energianlæg.

Fokus på drift og vedligehold

Da efterspørgslen på vores ydelser har været kraftigt stigende de seneste fire år, har Rambøll oprettet en specialiseret drift og vedligeholdelses-organisation i vores energienhed. Vi har trænet nøglemedarbejdere grundigt for at ruste dem til at angribe relevante problemstillinger inden for asset management på en strategisk måde således, at vi nu er blandt de førende O&M-konsulenter for større energianlæg.

Teknisk viden kombineret med ledelsesekspertise

Vi er en global spiller og er førende i Skandinavien, hvor ingen andre rådgivningsvirksomheder har den kombination af praktisk teknisk viden, ingeniørkundskaber og ledelseseksperter. Inden for de sidste otte år har vi arbejdet med mere end 30 projekter, der har involveret strategiske vurderinger Og i løbet af de seneste tre år alene har vi analyseret flere end 6000 komponenter på forskellige energianlæg med henblik på at udarbejde vedligeholdelsesstrategier med afsæt i en risikobaseret tilgang.

Udover strategiske asset management-projekter arbejder vi også til daglig med projekter om udførsel og support ifm. vedligeholdelse.

Vores omfattende erfaring fra energianlæg gør os i stand til at foreslå, forberede og implementere praktiske og bæredygtige løsningsmodeller.

Partnerskab med vores kunder

Vores ydelser bygger på løbende forbedringer, og vores kunder er altid involveret i løsningerne. Vi tror på vedligeholdelsesløsninger, der er forankret i den individuelle virksomhedskultur, og forbedring af anlægstilgængelighed og effektivitet er en integreret del af vores ydelser. Ved at arbejde tæt sammen med vores kunder kan vi tilbyde strategier, der forbedrer vedligeholdelsesorganisationen mærkbart. Vores specialister udnytter deres erfaring med efterprøvede management-, udviklings- og planlægningsmetoder til at levere løsninger, der strømliner kundens driftsøkonomi.

Vi skaber resultater ved at introducere nye processer og fremgangsmåder til en organisation baseret på vores kunders individuelle værdikæder.

Hvad vi kan

Rambøll tilbyder 100 % uafhængig rådgivning der udelukkende fokuserer på kundens faktiske behov og værdier. Rambøll Energy tilbyder en lang liste af asset management-ydelser, der dækker hele spektret fra strategiske til praktisk orienterede emner.  

Vores asset management ydelser omfatter:

Management/ledelse

 • Asset management vejvisning og strategisk design
 • Audits
 • Organisation (politik, mål, strategi, KPI’er og design)
 • PAS55 implementation og revision
 • Life Cycle Maintenance (fra indkørsel til afvikling)
 • Due diligence

System og planlægning

 • Reliability Centred Maintenance & Risk Based Maintenance
 • Vedligeholdsmanualer og planer
 • Risk & safety
 • FMECA (Failure Mode, Effect & Criticality Analyses)
 • CMMS udnyttelse, anskaffelse og implementering
 • Reservedelsstyring

Optimering

 • Vedligeholdelses gap-analyser og forbedringsprogrammer
 • Supply Chain Management
 • Tilgængelighedsanalyse (pålidelighed, tilgængelighed og vedligeholdelsesevne) og Value Stream Mapping (VSM)
 • Driftsoptimering
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Udførsel

 • Tilstandsbaseret kontrol
 • Drift- og vedligeholdelsessupport
 • Inspektioner og tekniske vurderinger
 • Arbejdsinstrukser og fejlfinding

Rambøll Maintenance Academy

Rambøll driver Ramboll Maintenance Academy, som er en uafhængig udbyder af vedligeholdelses- og optimeringskurser. Vores mål er at give kursusdeltagerne en teoretisk forståelse for emnerne samt at forsyne dem med de fornødne praktiske evner til at udføre løsningerne i den virkelige verden. Flere end 800 teknikere og ledere, har siden 2005 deltaget i kurserne udbudt af Ramboll Maintenance Academy.

Projekter

Vattenfall kraftværk, København

Vattenfall Kraftværk

Rambøll har gennemført to større RCM-projekter (Reliability Centered Maintenance) på et af Vattenfalls danske kraftværker.

Amager Resource Center

Vedligeholdsscreening og implementering af asset management på københavnsk kraftvarmeværk

Amager Ressourcecenter (ARC) er en dansk affaldshåndteringsvirksomhed med fokus på bæredygtighed. Deres genbrugsstationer har flere end 800.000 besøgende årligt. På årsbasis modtager og behandler ARC’s kraftvarmeværker affald fra ca. 550.000 beboere og 45.000 virksomheder og forsyner ca. 150.000 husstande med el og fjernvarme. Det nuværende kraftvarmeværk skal afvikles i 2017, og Rambøll står for at opføre efterfølgeren, der vil være den mest moderne facilitet på verdensplan.

Haldor Topsøe

Haldor Topsøe A/S er en af verdens førende virksomheder inden for procesteknik, forskning og udvikling i heterogen katalyse til brug i olieraffinaderier, kemisk produktion samt grøn teknologi. Over en periode på 18 måneder har Rambøll udført en større lageranalyse med henblik på at optimere Haldor Topsøes reservedelsstyring.

Havvindmøllefundament

DONG Energy Havmøllepark

Anholt Havmøllepark, som lå færdig i 2013, er verdens tredjestørste offshore havmøllepark. Havmølleparken ligger i Kattegat mellem Jylland og Anholt og producerer 400 MW om året, nok energi til at dække det årlige forbrug for ca. 400.000 husstande, eller hvad der svarer til 4 % af Danmarks totale energiforbrug.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites