Energiplanlægning

Energistrategier og –planer er vigtige elementer i at fremme en langsigtet omkostningseffektiv og klimavenlig udvikling af energisystemerne på alle niveauer - både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Kontakt

Bjarne Lykkemark Andersen

Bjarne Lykkemark Andersen

Markedschef
T: +45 51617534

Rambølls ydelser inden for energistrategi og -planlægning dækker hele spektret af energikæden, lige fra produktion til slutbruger. Vi bistår offentlige såvel som private kunder, herunder kommuner, forsyningsselskaber, styrelser, IFI'er, udviklere og industrivirksomheder, med at udvikle energistrategier og handlingsplaner.

Vores ydelser omfatter:

  • Strategisk energiplanlægning
  • Varmeplaner
  • Analyse af politikker
  • Klimaplaner
  • CO2-redegørelser
  • Energiplanlægning for byområder
  • Kortlægning og analyse af energieffektivitet
  • Rådgivning vedr. energilovgivning
  • Feasibility studier
  • Projektforslag

Energiplanlægning i byområder

På linje med de politiske og lovgivende initiativer og den øgede opmærksomhed omkring vores klima, er det for kommunerne blevet et fokusområde at udarbejde energistrategier for at sikre, at alle nødvendige skridt tages for at reducere energiforbruget og mindske CO2-udledning på den mest omkostningseffektive måde.
Disse strategier udarbejdes i tæt samarbejde med energiforsyningsselskaber og store energiforbrugere.
Strategierne omfatter alle relevante aktiviteter i kommunen og prognoser for energibalancen på hele kommunens område, inklusiv brugen af ressourcer og CO2-udledning.


Vores mål er at tilgodese vores kunders behov på den bedst mulige måde ved at trække på de relevante ydelser fra hele Rambøll. Det betyder, at vores planlæggere kan udvikle realistiske og anvendelige planer i tæt kontakt med de ingeniører, som skal implementere planerne.

Varmeplanlægning Vi har 30 års erfaring i Danmark med varmeplanlægning, hvor fjernvarme og naturgas er planlagt med områdeafgrænsning og udbygget på den mest samfundsøkonomiske måde. I de seneste år har vi i stigende omfang bistået kommuner og selskaber i arbejdet med varmeplanlægningen og med at udarbejde projektforslag for at fremme den mest samfundsøkonomiske udbygning under hensyntagen til nye forudsætninger i energipolitikken.

Relaterede projekter

Fjernvarme i København - Spidslastcentral i Kbh. Lufthavn

Fjernvarmesystemet i Hovedstadsregionen

Det sammenhængende fjernvarmetransmissionssystem i Hovedstadsregionen, som omfatter CTR, VEKS og Vestforbrændings forsyningsområder, udgør et af de største integrerede fjernvarmesystemer i verden.

Varmeplanlægning og fjernvarmeudbygning for Vestforbrænding

Rambøll har udarbejdet Vestforbrændings Varmeplan 2010, som viser, at en udvidelse af fjernvarmen med mere end 300.000 MWh er meget profitabel og reducerer CO2 emissionen markant. Vestforbrænding er et af de største affaldsbehandlingsselskaber i Nordeuropa. Selskabet ejer både et affaldskraftvarmeværk og et fjernvarmenet, som er tilsluttet det storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

Fokus på energi og klima i Solrød Kommune

Solrød Kommune har siden år 2000 gennemført en række energi- og klimaprojekter i kommunen med henblik på at bremse den forventede stigning i udledning af CO2 og gøre Solrød til en af de mest klima- og energivenlige kommuner i Danmark.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites