Flydende produktion

For at imødekomme verdens energibehov bevæger olie- og gasindustrien sig ud på dybere vand til endnu uudnyttede energireserver. Det kræver teknologisk udvikling og velvalgte strategier for at opretholde en stabil produktion under disse forhold, hvilket typisk indebærer flydende produktionsenheder.

Flydende produktioner

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Funktionelt og sikkert design af topside-konstruktioner til flydende produktionsenheder

Rambølls konsulentydelser inden for den flydende produktion omfatter fartøjer af FPSO typen, halvt nedsænkede platforme og borerigge. Vores portfølje spænder fra konceptuelle studier, FEED og detaljeret design af alle topsidekonstruktioner til installation, idriftssættelse, vedligehold, vægtmonitorering, projektledelse og omfattende risiko- og sikkerhedsanalyser.

Vi udfører risikoanalyser og sikkerhedsundersøgelser på både nye og eksisterende fartøjer for at sikre, at alle sikkerhedsbestemmelser og kundens krav bliver opfyldt. Vores proaktive og tværfaglige tilgang til risiko og sikkerhed betyder at fra starten af et projekt har fokus på at vi integrere sikkerhed i designet.

Vores ydelser inden for flydende produktion omfatter:

Optimering af topside-konstruktioner og modifikationer

Baseret på vores omfattende erfaring med at designe topside-konstruktioner til konventionelle platforme såvel som til små, ubemandede platforme, designer vi optimalt fungerende og holdbare topside-konstruktioner, som er tilpasset til en flydende produktionsenheds begrænsede plads og dynamiske bevægelser. Vore løsninger lever op til de højeste HSE standarder og sikrer, at vores kunder opnår et højt investeringsafkast. Vi har også påtaget os et betydeligt antal modifikationsprojekter af FPSO’er.

Vægt- og omkostningsestimering

Rambøll leverer vægt- og omkostningsestimater på topside-konstruktioner, halvt nedsænkede platforme og FPSO’er. Dette gør vores kunder i stand til at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger.

Fokus på sikkerhed, stabilitet og lovmæssige krav

For både nye konstruktioner og modifikationsprojekter er det afgørende at foretage vægt- og stabilitetskontrol for at garantere sikkerheden. Ved at bruge vores dertil indrettede vægtmonitoreringssystem , MON, kan vi simulere fremtidige situationer for at fastlægge stabiliteten af alle de planlagte platform-modifikationer.

For at sikre at projekter udføres til tiden, identificerer vi endvidere lov- og miljømæssige krav og udarbejder omfattende miljøprogrammer for at sikre godkendelse og tilladelser. Desuden kan vi optræde som teknisk autoritet og udføre designverifikationer.

Læs mere

Tværfaglige designløsninger for FPSO'er


"Moving towards deeper waters and harsher horizons" (engelsk)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites