Ubemandede satellitplatforme

Omkostningseffektiv efterforskning af marginalfelter står øverst på dagsordenen for mange operatører i olie- og gasindustrien. Den omkostningseffektive, ubemandede satellitplatform er et godt alternativ til en traditionel brøndhovedplatform eller undersøisk installation. Den er normalt ubemandet og fungerer som en satellit, der forsynes med strøm, kemikalier, samt hjælpe- og kontrolfunktioner fra en værtsplatform.

Ubemandede platforme

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Eksperter i ubemandede satellitplatforme

Projektering af ubemandede satellitplatforme er en af Rambølls kernekompetencer.  Siden 1980'erne har vi projekteret et stort antal ubemandede satellitplatforme til brug i så forskelligartede miljøer som den Mexicanske Golf, den Arabiske Golf og Nordsøen.

Vores kompetencer inden for ubemandede satellitplatforme omfatter:

 • Bistand med feltudvikling, der spænder fra konceptudvikling og forprojektering  (FEED) til endelig projektering
 • Designoptimering af stålkonstruktioner
 • Designoptimering af layout
 • Projektering af tilknyttede rørledninger
 • Brownfield-modifikationer på eksisterende værtsplatforme
 • Bistand med tredjepartsverifikation og myndighedsgodkendelse

En filosofi om ‘kun det absolut nødvendige’

Filosofien bag Rambølls ubemandede satellitplatform er anvendelse af enkel og robust teknologi, som kun kræver et minimum af manuel betjening og vedligeholdelse. De vigtigste egenskaber er:

 • Designet til fjernstyring
 • Normalt ubemandet
 • Intelligent, enkelt layout - kun det absolut nødvendige
 • Enkle og pålidelige udstyrsløsninger med lave vedligeholdelseskrav
 • Hellere udskiftning end reparation
 • Reduktion af stålvægt

Ubemandet drift giver større sikkerhed og lavere omkostninger

Da satellitplatformen er ubemandet, reduceres risikoen for mandskabet, samtidig med, at omkostningerne sænkes. Anvendelse af robust udstyr medfører færre vedligeholdelseskampagner. Dette holder driftsudgifterne nede og giver desuden mulighed for alternative adgangsformer. Adgang via båd eller teleskopisk gangbro eliminerer både omkostninger og risici forbundet med adgang fra helikopter.

Minimalistisk topsides-design med maksimalt afkast

Alle procesfaciliteter, som ikke er nødvendige for at overføre brøndstrømmen til rørledningen, elimineres. Sådanne "nedskalerede topsides" er kendetegnet ved:

 • Et minimum af proces- og forsyningskomponenter
 • Et minimum af sundhedsfarlige materialer
 • Håndholdt brandbekæmpelsesudstyr og selvstændige enheder
 • Fjernstyrede kontrol-/F&G/ESD-systemer
 • Et minimum af mekanisk udstyr, der kræver lovbefalede periodiske tilsyn/recertificering
 • Transportabelt udstyr, der opbevares på supportfartøjet

Optimeret ståldesign reducerer anlægsudgifterne

Ved hjælp af avancerede design- og beregningsværktøjer kan Rambøll optimere konstruktionen og reducere mængden af stål uden at gå på kompromis med sikkerheds- og lovkravene.

Resultatet er en solid, produktionsvenlig letvægtskonstruktion, som er let at installere på forskellige vanddybder.

Projekter

Ubemandet brøndhovedplatform til feltudbygning på Oseberg

Ubemandede brøndhovedplatforme er et omkostningseffektivt alternativ til produktionsanlæg placeret på havbunden. I 2015 fik Rambøll til opgave af Statoil at gennemføre et studie på ubemandede brøndhovedplatforme som løsning til deres feltudbygning på Oseberg.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites