Totalentrepriser (EPC)

EPC set-up’et (Engineering, Procurement & Construction) giver bygherre og operatører én leverandør gennem hele projektets udførelsesfase, hvilket samtidig reducerer økonomiske risici. EPC-projekter er i sagens natur tværfaglige og effektiv projektledelse kombineret med et kontinuerligt fokus på sikkerhed er vigtige succeskriterier.

EPC

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

EPC(M)-ydelser på brownfield-projekter

Rambøll tilbyder EPC(M)-ydelser (Engineering, Procurement & Construction (Management)) på offshore modifikationsprojekter. Vores kvalifikationer er hentet gennem fire årtiers ingeniørrådgivning til offshore industrien, og i de seneste år er vores ydelsesportefølje blevet udvidet til også at inkludere indkøb og konstruktionsledelse.

Fabrikationsvenlig

Rambøll fungerer som en fleksibel partner i EPC-markedet, da vi samarbejder med entreprenører og underleverandører, eller indgår joint-venture-partnerskaber med fabrikationsfirmaer.

Gennem hele projekteringsfasen har vi et stærkt fokus på at slutproduktet skal være såvel fabrikations- som installationsvenligt. Som en del af vores EPC-service håndterer vi konstruktionsledelse- og supervision og stiller et backup-team til rådighed, ligesom vi sørger for idriftsættelse og hook-up.

HSE i EPC-metodik

Omhyggelige overvejelser i forhold til helbred, sikkerhed og miljø (HSE) udgør en integreret del af alle vores brownfield-løsninger. Vores EPC-metodik er i fuld overensstemmelse med vores HSEQ- og projektledelsessystem.

Med en fuldstændigt defineret projektledelsestilgang og EPC-metodik har vi de nødvendige processer og systemer til at håndtere meget komplekse EPC-projekter.

Vores ydelser for EPC(M)-projekter dækker:

  • Projektledelse inkl. styring af underleverandører, omkostningsstyring, rapportering og opfølgning
  • Projektering
  • Indkøb
  • Konstruktionsledelse og -supervision samt backup-team
  • Idriftsættelse og hook-up

Mere information

EPCIC-løsninger til energiprojekter

Rambøll of SubC Partner har indgået et samarbejde om at tilbyde skræddersyede EPCIC-løsninger til markedet. Læs mere i vores brochure her (engelsk publikation). 

Projekter

Omkostningseffektiv EPC aftale i Nordsøen

I sommeren 2014 indgik Rambøll Olie & Gas og Semco Maritime en EPC rammeaftale på levering af onshore og offshore ydelser til Hess Denmarks platforme i Nordsøen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites