Forprojektering (FEED)

Forprojekteringen bringer det konceptuelle valg fra ide til konkret løsning, som er let at fabrikere og drive. Hovedformålet med forprojektering er at give et omkostningsestimat, der kan danne basis for den endelige investeringsbeslutning. Desuden udgør den basis for totalentreprise (EPC) eller projekteringstilbud og kontrakt.

FEED

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Vores forprojektering tager den fulde livscyklus i betragtning

I FEED-studiet tager Rambølls specialister et anlægs fulde livscyklus i betragtning, og det gør os i stand til at foreslå robuste løsninger, der skaber værdi fra idriftsættelse til dekommissionering.

Vi stræber efter designløsninger, som er lette at fabrikere, drive og vedligeholde. Vores FEED-studier sigter derfor mod at foretage de rigtige drifts- og materialevalg, reducere omkostninger og risici, og samtidig minimere nedetid - alt sammen med høj fokus på sikkerhed.

Projektleverancer i forprojekteringsfasen

Vores FEED-studier indeholder omkostningsestimater som leveres sammen styklister, som underbygger estimaterne og danner baggrund for bestilling af ’long-lead items’ - enheder med lang leveringstid.

HSE og overholdelse af lovgivning

Vores FEED-studier tager også helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige (HSE) aspekter i betragtning, og vi tilbyder risikovurderinger og miljømæssige screeninger for at beskytte både mennesker og miljø. Vi identificerer endvidere lov- og miljømæssige krav og udvikler miljøprogrammer, der indeholder alle de nødvendige trin for at opnå godkendelser og tilladelser.

Som verdensomspændende firma med kontorer lokalt i mange lande har Rambøll et nært kendskab til nationale standarder, lovmæssige rammer og myndighedskrav. Det gør os i stand til at bistå med tredjepartsverifikation samt verifikation hos teknisk myndighed.

Vores ydelser indenfor forprojektering dækker:

  • 3D-modellering af layout
  • Styrkeberegninger for stålstrukturer, rør og udstyr
  • Vægt- og omkostningsestimeringer
  • Sikkerhedsfilosofier og kontrolsystemfilosofier
  • Udstyrsdimensionering og specifikationer
  • Styklister og specifikationer på ’long-lead items’
  • Installationsprocedurer
  • Basis for EPC-udbudsmateriale
  • Designverifikation

Projekter

Polarled: Marin gasledning krydser Polarcirklen

Projektet udføres for Statoil og involverer rørledningsinstallation i en dybde på helt ned til 1265 meter, hvilket sætter verdensrekord for dybvandsinstallation af en 36"-rørledning. Rørledningen vil blive ført gennem et meget ujævnt havbundsterræn, hvor grundstødende isbjerge har lavet skurremærker, som har dannet kløfter, der medfører at rørledningen vil spænde over kløfterne og derved danne utallige lange frie spænd på op til 200 meters længde langs det meste af ruten. Rørledningen vil blive installeret tom på den ujævne havbund og vil derefter først blive vandfyldt og sluttelig gasfyldt.

Norsea Gas Terminal i Emden, Tyskland

The Gassco Emden Project - Extensive revamp of vital onshore gas receiving terminal

After more than 30 years of operation, the Norsea Gas Terminal in Emden, Germany, needed to be refurbished to maintain safe and reliable gas transportation. The major scope of work included new receiving-, gas heating-, utilities- and process facilities. Ramboll carried out the FEED study proposing the technical solution.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites