Konceptuelle studier

Olie- og gasindustriens højrisikoinvesteringsprofil nødvendiggør, at ejere og operatører vælger den rigtige strategi for at sikre investeringsafkast. Konceptuelle studier undersøger forskellige løsningers lovmæssige, tekniske, finansielle og nogle gange endda miljømæssige og samfundsmæssige implikationer.

Konceptuelle studier

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Kvalificeret ekspertise til vurdering af projektets gennemførlighed

Rambølls omfattende erfaring med modificering af olie- og gasanlæg giver os ekspertise i at udføre konceptuelle studier for både brownfield- og greenfield-projekter.

Vores konceptuelle studier er baseret på anslåede produktionsrater og reservoirsammensætning. De tager processimuleringer, flowsikkerhed og teknisk sikkerhed i betragtning. De inkluderer også omkostningsestimat for hele livscyklussen, vægt- og omkostningsestimering samt beregninger til business cases.

Konceptuelle studier med fokus på funktion

Rambølls specialister fokuserer på at designe løsninger, som er lette at bygge, drive og vedligeholde. Vi rådgiver om de bedste praksisser og løsninger, som optimerer drift, reducerer omkostninger og risici, og samtidig minimerer nedetiden.

HSE og overholdelse af lovgivning

Vores konceptuelle studier tager også helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige (HSE) aspekter i betragtning, og vi tilbyder risikovurderinger og miljøscreeninger for at beskytte både mennesker og miljø. Vi identificerer endvidere lov- og miljømæssige krav og udvikler miljøprogrammer, der indeholder alle de nødvendige trin for at opnå godkendelser og tilladelser.

Som verdensomspændende firma med kontorer lokalt i mange lande har Rambøll et nært kendskab til nationale standarder, lovmæssige rammer og myndighedskrav. Det gør os i stand til at bistå med tredjepartsverifikation samt verifikation hos teknisk myndighed.

Vores ydelser indenfor konceptuelle studier dækker:

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites