Modifikationer & vedligehold

For at opretholde produktionen på modne felter med svindende reservoirer, er løbende brownfield modifikationer helt nødvendige og udgør et dagligdags aspekt i olieindustrien. Brownfield arbejde spænder fra systemopgraderinger og debottlenecking til inspektioner og vedligehold, og levetidsforlængelser.

Modifikationer og vedligehold

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Henrik Lynge

Head of Department, Maintenance
T: +45 5161 1381

Eksperter i modifikationer og levetidsforlængelser

Rambøll udfører forskellige brownfield-modifikationsprojekter onshore såvel som offshore. De spænder fra mindre modifikationer til komplette ombygninger. Vores systemopgraderinger og debottlenecking optimerer produktionen, mens vores re-analyser og levetidsforlængelser sikrer at konstruktioner hverken overudnyttes eller udmattes.

Vi har fokus på at holde tidsplanen for modifikationsarbejdet at dermed begrænse anlæggets nedetid. Derfor tilbyder vi at udføre 3D-laserscanninger og opmålinger som en basis for alle vores modifikationsprojekter.

Vores ydelser indenfor modifikationer dækker:

Vedligehold

Rambøll tilbyder en vidtrækkende ydelsesportefølje indenfor vedligeholdsprojekter både on- og offshore. Vores ydelsespalet spænder fra strategi til praktiske vedligeholdelsesproblemer. Vi er specialister i at udarbejde vedligeholdelsesprocedurer og planlægge forebyggende vedligeholdelse på olie- og gasanlæg, inklusive vedligeholdelsessystemer til elektronisk, mekanisk og roterende udstyr.

Vores ydelser indenfor vedligehold dækker:

  • Reliability Centered Maintenance (RCM)
  • FMECA-procedurer (Failure Mode, Effect & Criticality Analysis)
  • Tilgængelighedsanalyse og RAM-analyser
  • LCC & LCP (Life Cycle Costs & Life Cycle Profit)
  • KIT-system - reservedelsløsning til roterende udstyr
  • Rambøll Smart Inspection – værktøj til dataopsamling, tilstandsbaseret vedligeholdelse
  • Vedligeholdelsesfilosofier og strategier
  • Computerized Maintenance Management System (CMMS)

Teknisk dokumentation

Da modifikationer finder sted under hele anlæggets levetid, er up-to-date ’As-built’ tekniske dokumenter og tegninger, der afspejler anlæggets reelle tilstand altafgørende.

Rambøll tilbyder vores kunder at håndtere deres tekniske dokumentation. Det er både tidsbesparende og effektiv. Til daglig håndterer vi alt fra enkelte dokumenter og tegninger til hele projekter med mere end 1000 tegninger.

Projekter

Genvinding af flaregas på Syd Arne platformen

Udledning af CO2 fra platforme og raffinaderier er en kilde til luftforurening, og der er et stærkt ønske i industrien om at finde miljøvenlige løsninger. Rambøll Olie & Gas har stor erfaring på dette område, og for nylig færdiggjorde vi designet af et flaregasgenvindingssystem til Nordsøplatformen Syd Arne, der drives af Hess Denmark.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites