Offshore dekommissionering

Over halvdelen af al kulbrinte udvindes i dag fra modne felter med aldrende faciliteter. Selvom mange platformes liv vil blive forlænget gennem modifikationer, så vil et stort antal stå overfor at skulle afvikles i løbet af de kommende år. Bjærgning som følge af orkaner øger også hvert år antallet af offshore platforme, der bliver fjernet.

Offshore decommissioning

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Vi varetager hele dekommissioneringsprocessen for offshore platforme

Rambøll tilbyder ekspertviden indenfor offshore dekommissionering, der dækker planlægning, det ingeniørmæssige arbejde, risiko- og sikkerhedshåndtering samt miljøhensyn. Vi har været involveret i adskillige store offshore afviklingsprojekter i Nordsøen og i Den Mexicanske Golf. Vores projekter strækker sig fra mindre undersøgelser og studier i den tidlige fase til detaljerede vurderinger, inklusive stillingtagen til lovmæssige krav og egentlig fjernelse af strukturen.

Miljømæssig dekommissioneringsekspertise

Vores dekommissioneringsteam består af højt specialiserede miljøingeniører, kemikere, biologer/marinebiologer, geofysikere og teknikere. Teamet har omfattende viden om miljømæssig hensyn, lovgivning og HSE-ledelse (Health, Satety, Environment).

Ved at kombinere vores ekspertise indenfor miljø med indsigt i lovmæssige og miljømæssige krav udtænker vi en procedure, som indeholder alle de nødvendige trin til at kunden opnår godkendelse og tilladelse til offshore dekommissionering.

Demontering og fjernelse af platform

Rambøll udarbejder løsninger til dekommissionering på baggrund af fire årtiers erfaring med offshore industrien. Vi håndterer demontering, løft og fjernelse af platforme. Vores specialister i USA har også betragtelig erfaring med bjærgninger efter orkaner, fx sikker bjærgning af hældende og beskadigede platforme i Den Mexicanske Golf.

Vores ydelser indenfor offshore dekommissionering dækker:

  • Modellering og prøvetagninger; kortlægning og håndtering af affald
  • Miljøundersøgelser samt fjernelse og bortskaffelse af kemikalier
  • Indhentning af tilladelse og overholdelse af lovgivning
  • Konsekvensanalyseprogram og afviklingsplan
  • Sikkerhedsscreening: fjernelse af udstyr med NORM (Naturligt forekommende radioaktivt materiale)
  • Inspektion af site og vægtberegning før demontering
  • Stressanalyse, krantjek og løfte- og rigningsprocedurer
  • Transport og fastgørelse til havs

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites