Projektering

Projekteringen er projektets endelige designstadie og udmønter sig i købsspecifikationer, konstruktionstegninger og bevis på designverifikation. Denne pakke kan danne basis for EPC-udbudsmateriale, myndighedsgodkendelse og/eller tredjepartsverifikation.

Projektering

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Fire årtiers erfaring

Rambøll trækker på et tværfagligt kompetencegrundlag, mere end fire årtiers erfaring fra en lang række af olie- og gasprojekter, og nogle af industriens dygtigste eksperter med op til 30 års erfaring.

Vi er derfor godt rustet til at give velfunderede anbefalinger i projekteringsfasen, hvilket underbygges af vores succesfulde eksekvering af talrige greenfield projekter samt næsten ét tusinde modifikationer og levetidsforlængelser hvert år.

Robust projektledelse

For at sikre at projektet leveres til tiden, overholder budgettet og er af den højeste kvalitet, anvender Rambøll en projektledelsesmodel, som er designet til at maksimere kundens fordele.

HSE og overholdelse af lovgivning

Vores projekteringsarbejde tager også helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige (HSE) aspekter i betragtning, og vi tilbyder risikovurderinger og miljømæssige screeninger for at beskytte både mennesker og miljø. Vi identificerer endvidere lov- og miljømæssige krav og udvikler miljøprogrammer, der indeholder alle de nødvendige trin for at opnå godkendelser og tilladelser.

Som verdensomspændende firma med kontorer lokalt i mange lande har Rambøll et nært kendskab til nationale standarder, lovmæssige rammer og myndighedskrav. Det gør os i stand til at bistå med tredjepartsverifikation samt verifikation hos teknisk myndighed.

Vores projekeringsarbejde dækker:

Projekter

Polarled: Marin gasledning krydser Polarcirklen

Projektet udføres for Statoil og involverer rørledningsinstallation i en dybde på helt ned til 1265 meter, hvilket sætter verdensrekord for dybvandsinstallation af en 36"-rørledning. Rørledningen vil blive ført gennem et meget ujævnt havbundsterræn, hvor grundstødende isbjerge har lavet skurremærker, som har dannet kløfter, der medfører at rørledningen vil spænde over kløfterne og derved danne utallige lange frie spænd på op til 200 meters længde langs det meste af ruten. Rørledningen vil blive installeret tom på den ujævne havbund og vil derefter først blive vandfyldt og sluttelig gasfyldt.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites