Omkostningsestimering

Energiselskaber har brug for omkostningsestimater for at omdanne ide til virkelighed. Den tidlige projektfase skal ikke kun granske tekniske gennemførlighedsmuligheder, men også udmønte sig i pålidelige omkostningsestimater.

Kontakt

Jan Bo Erichsen

B.Sc., mechanical eng., Projektleder, Danmark
T: +45 5161 7144

Omkostningsestimater baseret på brancheerfaring

På baggrund af mere end fire årtiers erfaring indenfor olie- og gasindustrien kan Rambøll levere kvalificerede omkostningsestimater. Vi udarbejder omkostningsestimater igennem hele projektets livscyklus: fra tidlige konceptuelle studier og gennemførlighedsundersøgelser til de afsluttende designløsninger.

Baseret på oplysninger om feltets forventede output eller potentiale vil vores specialister udvikle flow diagrammer, konceptlayout og liste over udstyrslister. For at nå frem til et sandsynligt omkostningsestimat ganges udstyrslisterne med enhedsomkostninger, som inkluderer køb og installationsomkostninger.

Vores ydelser indenfor omkostningsestimering dækker:

  • Omkostningsestimater
  • Vægt- og omkostningsberegninger i WEPS
  • Omkostnings- og vægtmonitorering i MON
  • Gennemførlighedsundersøgelser
  • Finansielle undersøgelser, inkl. cost-benefit-analyser og markedsanalyser

Rambølls værktøj til vægt- og omkostningestimater

For topsides på platforme, semi-submersibles og FPSO’er anbefaler vi at bruge vores avancerede WEPS-værktøj (Weight Estimating and Project Screening), som estimerer topside vægt ved brug af omfattende data fra reelle offshore projekter.

WEPS-systemet beregner på baggrund af nøgledata, som fx prognosen for et felts olie- og gasproduktion, og projektspecifikke krav såsom udstyrsliste, områdekrav, tørvægt, omkostninger, arbejdstimer og priser. Disse data kan give et vægt- og omkostningsestimat med uovertruffen præcision.

Vi holder styr på omkostning og vægt gennem designfaserne

Efterhånden som konceptet bliver til mere konkrete specifikationer, holder vi styr på topside vægt og distribution af vægt via det supplerende MON-værktøj (MONitoring). MON giver vores kunder mulighed for indirekte at holde styr på udviklingen i omkostninger og dermed at hindre budgetoverskridelser og tidsforsinkelser.

Vi anvender vores omkostningsestimeringsydelser til rådgivning inden for Offshore platforme, Flydende produktion, Undersøiske rørledninger, Onshore produktion & raffinering, Terminaler, gaslagre og rørledninger og Gas & LNG (Liquefied Natural Gas).

Læs mere

Vægt og omkostninger - estimering og kontrol


Læs brochuren om vægt- og omkostningsestimering (engelsk)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites