Procesteknik

Omdannelse af råolie og gas til den ønskede salgskvalitet kræver behandling i effektive, pålidelige og sikre procesanlæg, som lever op til både CAPEX og OPEX krav. Procesteknik bliver derfor fokuspunkt for andre ingeniørmæssige aktiviteter i alle udvindings- og produktionsaktiviteter.

Kontakt

Steven Greve Hansen

M.Sc., chemical eng., Head of Department, Process and Technical Safety, North Sea
T: +45 5161 7373

Processikkerhed

Sikker drift er hovedelementet når Rambøll arbejder med procesteknisk design. Hvert eneste projekt er udviklet i tæt samarbejde med vores tekniske sikkerhedsteam og er underlagt et sikkerhedsanalysetjek der sikrer, at det lever op til alle kundens standarder og relevante standarder. For at sikre processikkerhed har vi udviklet vores eget PSV-beregningsværktøj, som muliggør præcise nedblæsnings- og overtryksikringsberegninger.

Vores ydelser indenfor procesteknik dækker:

  • Produktion, behandling, kompression, transmission og distribution af kulbrinter
  • Processimulering og flow assurance ved brug af PVTSim, Aspen HYSYS, Pipeline Studio og multiphase flow simuleringer
  • Udstyrsdimensioner og evaluering af udstyrskonfiguration
  • Processikkerhed; HAZID’er og HAZOP’er
  • Debottlenecking; Modifikationer og vedligehold
  • Genindvindingssystemer og ‘grønne projekter’
  • Design review og designverifikation

Systemdesign og flow assurance

Flow simuleringer kan give indsigt i de fysiske forhold der karakteriserer kulbrinternes adfærd fra reservoir til procesanlæg. Vores tidlig-fase studier er baseret på præcise processimuleringer og et stærkt fokus på flow assurance og materialevalg. Vi bruger vores omfattende viden indenfor procesteknik, olie- og gasanlæg, rørledningssystemer og væsketermodynamik til at levere et optimeret systemdesign.

Debottlenecking

Produktionsanlæg og -terminaler er løbende underlagt modifikationer og levetidsforlængelser. Debottlenecking er derfor et vigtigt værktøj i kvantitativ procesoptimering.

Rambølls procesteknikeksperter har erfaring med debottlenecking fra en bred vifte af brownfield-projekter og kan designe løsninger, som øger produktionen med et minimum af opgraderinger.

Bæredygtige procestekniske løsninger

Som svar på strenge miljøkrav og det vedvarende fokus på bæredygtighed har Rambøll specialiseret sig i ‘grønne’ projekter som gas genindvindingssystemer og miljøvurderinger.

Vi anvender vores procesteknikydelser til rådgivning inden for Offshore platforme, Flydende produktion, Undersøiske rørledninger, Onshore produktion & raffinering, Terminaler, gaslagre og rørledninger og Gas & LNG (Liquefied Natural Gas).

Projekter

Genvinding af flaregas på Syd Arne platformen

Udledning af CO2 fra platforme og raffinaderier er en kilde til luftforurening, og der er et stærkt ønske i industrien om at finde miljøvenlige løsninger. Rambøll Olie & Gas har stor erfaring på dette område, og for nylig færdiggjorde vi designet af et flaregasgenvindingssystem til Nordsøplatformen Syd Arne, der drives af Hess Denmark.

Norsea Gas Terminal i Emden, Tyskland

The Gassco Emden Project - Extensive revamp of vital onshore gas receiving terminal

After more than 30 years of operation, the Norsea Gas Terminal in Emden, Germany, needed to be refurbished to maintain safe and reliable gas transportation. The major scope of work included new receiving-, gas heating-, utilities- and process facilities. Ramboll carried out the FEED study proposing the technical solution.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites