Rørsystemer, layout & mekaniske anlæg

Måden hvorpå et olie- og gasanlæg er indrettet er altafgørende for at sikre sikker, gnidningsløs og omkostningseffektiv drift. Processen med at nå frem til den rigtige løsning kræver et erfarent, tværfagligt team bestående at specialister indenfor layout, rørsystemer og mekaniske anlæg.

Kontakt

Michael V. Jørgensen

Principal project manager
T: +45 5161 3977

Avanceret 3D-model af layout

Rambølls erfarne specialister indenfor rørsystemer og layout bruger deres ekspertise og avancerede 3D-modeller til at optimere operative behov og pladsudnyttelsen for alle anlægstyper. Rambøll anvender state-of-the-art, intelligente 3D-CAD-systemer til at lave en præcis model af udstyr, rørsystemer, strukturer og elektrisk udstyr.

Vores ydelser indenfor rørsystemer og layout dækker:

 • Design af anlægslayout i CAD-systemer som PDS, PDMS, SM3D og SP3D
 • 3D-modellering kombineret med point clouds for at opnå et harmonisk design
 • Fleksibilitetsanalyser af rørsystemer og stressberegninger for kritiske rørlinjer
 • Design reviews
 • 3D-laserscanning og opmåling

Mekaniske anlæg og materialevalg

Rambøll har arbejdet med en vifte af forskellige anlæg, og det er disse omfattende kompetencer indenfor mekaniske anlæg og materialevalg, som sikrer, at det bedst egnede udstyr og de bedst egnede specifikationer der vælges.

Vores ydelser indenfor mekaniske anlæg dækker:

 • Udstyrsspecifikationer
 • Håndtering og opdatering af tekniske specifikationer
 • Materialevalgsfilosofier
 • Indkøb samt tekniske specifikationer til indkøb af materialer og ydelser
 • Package engineering
 • Fitness for service-evalueringer (FFS)
 • Beregninger af brandvand
 • Ekspertise i roterende udstyr

Specialister i roterende udstyr

Vi har eksperter i roterende udstyr, som f.eks. gasturbiner, gaskompressorer, vandinjektionspumper og generatorer. Vi har især erfaring med specifikationer til stort roterende udstyr installeret på flydende produktionsskibe såvel som specifikationer til gaskompressorer, inklusive design, fremstilling, installation og idriftsættelse.

Vi anvender vores ydelser indenfor rørsystemer, layout og mekaniske anlæg til rådgivning inden for Offshore platforme, Flydende produktion, Undersøiske rørledninger, Onshore produktion & raffinering, Terminaler, gaslagre og rørledninger og Gas & LNG (Liquefied Natural Gas).

Projekter

Norsea Gas Terminal i Emden, Tyskland

The Gassco Emden Project - Extensive revamp of vital onshore gas receiving terminal

After more than 30 years of operation, the Norsea Gas Terminal in Emden, Germany, needed to be refurbished to maintain safe and reliable gas transportation. The major scope of work included new receiving-, gas heating-, utilities- and process facilities. Ramboll carried out the FEED study proposing the technical solution.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites