Teknisk sikkerhed & HSE

Sundhed, sikkerhed og miljø (HSE) er de altoverskyggende hensyn i olieindustrien. Teknisk sikkerhed fokuserer på sikkerhed i design. Identificering og forebyggelse af farer i designfasen er ofte væsentligt mere økonomisk og praktisk end at foretage ændringer senere, hvor farer udgør en reel risiko for mennesker, miljøet eller anlæg.

Kontakt

Steven Greve Hansen

M.Sc., chemical eng., Head of Department, Process and Technical Safety, North Sea
T: +45 5161 7373

Eksperter i teknisk sikkerhed og HSE

Rambøll leverer omfattende rådgivningsydelser indenfor teknisk sikkerhed og HSE-risikovurdering. Vi trækker på fire årtiers erfaring, når vi kombinerer tværfaglig tilgang og vores fokus på at identificere og begrænse HSE-risici lige fra det allertidligste design-stadie.

Vores ekspertteam består af specialister indenfor teknisk sikkerhed, risikovurdering, brand- og eksplosionsanalyser og HSE-ledelse. Vi har solid erfaring med levering af specialviden og rådgivning i alle projektets faser.

Vores tilgang er unik, idet vi har redskaber til at analysere HSE-risici og -indvirkning i de samme processer, ved brug af den samme metodik.

Vores ydelser indenfor teknisk sikkerhed og HSE dækker:

  • Udformning af HSE-planer, HSE-risikostyring og HSE-ledelsessystemer
  • Konsekvensmodel og ALARP analyser
  • Ledelse af HSE-workshops (HAZID, ENVID, HAZOP, FMECA, osv.)
  • Specificering af krav og præstationsnormer for HSE-grænser
  • Sikkerhedsfilosofi og specifikationer af sikkerhedskrav (SRS)
  • Områdeklassifikation og sikkerhedstegninger
  • Risikoanalyser for arbejdsmiljø inkl. støjprognoser
  • Design-review og design-verifkation

Brownfield-modifikationer kræver særligt HSE-fokus

Rambøll har et stort kendskab til de specielle udfordringer, der opstår ved brownfield-modifikationer og ombygninger af faciliteter, der er i drift. Sikkerheden for personalet, som arbejder på lokationen samt sikring af selve anlægget er altafgørende.

Overholdelse af lovgivning og designverifikation

Som verdensomspændende firma med kontorer lokalt i mange lande har Rambøll et nært kendskab til nationale standarder, lovmæssige rammer og myndighedskrav. Det gør os i stand til at bistå med tredjepartsverifikation samt verifikation hos teknisk myndighed.

Vi anvender vores kompetencer i teknisk sikkerhed og HSE til rådgivning inden for Offshore platforme, Flydende produktion, Undersøiske rørledninger, Onshore produktion & raffinering, Terminaler, gaslagre og rørledninger og Gas & LNG (Liquefied Natural Gas).

Læs mere

FLACS simulation software

Læs mere om hvordan Rambøll bruger FLACS, et avanceret, software-baseret modelleringsværktøj.


FLACS - analyse software til gaseksplosioner (engelsk)

HSE management

Vores HSE-ydelser bygger på en tværfaglig tilgang.


HSE management in the oil and gas industry (engelsk)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites