Vægtmonitorering

Vægtberegning og vægtmonitorering er altafgørende for flydende produktionsenheder og offshore platforme. Vægten og dens distribution skal nøje overvåges for at undgå stabilitetsproblemer og overudnyttelse. Vægtovervågning sikrer et anlægs integritet i hele dets levetid.

Kontakt

Peter Busch Nielsen

M.Sc., civil and structural eng., Head of Department, Structures, Denmark
T: +45 5161 7238

Avanceret system til vægtovervågning

I tråd med kunders ønske om et effektivt overvågningsværktøj for topsides, tilbyder Rambøll en avanceret og dokumenteret vægtmonitoreringsydelse under navnet MON, som monitorerer vægten og dens fordeling (tyngdepunkt) på platformen. MON har været anvendt i den norske sektor siden 1990’erne.

Vores ydelser indenfor vægtmonitorering og vægtberegning dækker:

  • Overvågning af vægt og vægtfordeling i den operationelle fase
  • Overvågning af vægt i design-, fabrikations-, transport-, installations-, flytnings-, ballasterings- og dekommissioneringsfaserne
  • Teknisk hjælp og brugerhjælp til MON
  • Rådgivningsydelser indenfor vægtovervågning

Vi forhindrer stabilitetsproblemer og overudnyttelse

MON leverer detaljer om vægt og tyngdepunkt for alle typer af offshore strukturer i alle stadier af deres livscyklus. Det giver vores kunder en uvurderlig forsikring mod stabilitetsproblemer og strukturel overudnyttelse.

MON er et enkeltstående, brugervenligt og let tilgængeligt databasesystem, som genererer rapporter om belastning på alle definerede understøtningspunkter, inklusive alt væsentligt udstyr og broer, hvilket kan anvendes til strukturel analyse eller re-analyse. MON kan også eksportere data ind i kundens eget rapporteringssystem.

Vægtberegning i designfasen

Udover vægtmonitorering i den operationelle fase, kan MON anvendes i designfasen til at holde øje med vægt og tyngdepunkt(er) efterhånden som projektet udmønter sig i konkrete udstyrs- og materialespecifikationer. Denne type vægtberegning har til formål at forhindre overskridelse af budgetter og tidsfrister.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites