Terminaler, gaslagre & rørledninger

En stabil og sikker energiforsyning er en af hjørnestenene i et moderne samfund og spiller en stor rolle - ikke blot for energiselskaberne - men også for regeringer og forbrugere. Rørledninger, havne og terminaler såvel som gaslagre og gasbehandlingsfaciliteter udgør nøgleelementer i den globale infrastruktur og er forudsætninger for en stabil energiforsyning.

Terminaler, gaslagre og rørledninger

Kontakt

Per Jørgensen

Business Development Director
T: +45 5161 8776

Fra olie og gas til infrastruktur

Rambøll har leveret konsulentydelser til midstream-sektoren i årevis, og vores løsninger har udviklet sig i takt med de behov og udfordringer, som industrien står over for. Vores ekspertise strækker sig fra onshore terminaler til gaslagre, rørledninger samt måle- og kompressorstationer.

Med Rambølls ekspertise i geoteknik, havne- & infrastruktur kan vi også hjælpe med at forbinde terminaler og lagerfaciliteter med traditionel infrastruktur.

Vores ydelser indenfor onshore infrastruktur omfatter:

Naturgaslagre og terminaler

Vi har specialiseret os i gaslagring, og Rambøll har været involveret i et betydeligt antal storstilede gaslagringsprojekter etableret i udtømte olie-/gasreservoirer eller saltkaverner. Vores ekspertise omfatter også vurdering af strategiske gaslagringskrav og udviklingsplanlægning for lagerfaciliteter.

Herudover omfatter vores midstream-ekspertise også komplet modernisering af terminaler og anlæg i drift. Det er vores mål at minimere nedetiden ved at anvende avanceret opmålingsteknik som f.eks. præcisionsundersøgelser og 3D-laserscanning, som sikrer at det der projekteres passer nøjagtigt ind i eksisterende geometrier.

Rørledningssystemer på land

Rambøll projekterer rørledningssystemer på land, herunder kompressorstationer og målestationer. Design af rørledningssystemer kræver omhyggelig planlægning for at udvælge den bedste rute under hensyntagen til: samlet længde, adgangsrettighed, eksisterende brug af land, befolkningstæthed og planlægning efter eksisterende infrastruktur.

Integrerede risiko- og sikkerhedsydelser

Risiko og sikkerhed udgør en integreret del af vores konsulentydelser. Vi foretager omfattende risiko- og sikkerhedsundersøgelser på rørledninger og på nye og eksisterende anlæg for at sikre, at alle sikkerheds-, helbreds- og miljømæssige krav er opfyldt.

Rambøll har opnået flere gode resultater ved at varetage sager over for myndigheder. Vi hjælper vore kunder med at navigere rundt i den ofte dyre, komplekse og tidskrævende proces, som er forbundet med at indhente nødvendige tilladelser og sikre at love og sikkerhedskrav er overholdt.

Læs mere

Projekter

Norsea Gas Terminal i Emden, Tyskland

The Gassco Emden Project - Extensive revamp of vital onshore gas receiving terminal

After more than 30 years of operation, the Norsea Gas Terminal in Emden, Germany, needed to be refurbished to maintain safe and reliable gas transportation. The major scope of work included new receiving-, gas heating-, utilities- and process facilities. Ramboll carried out the FEED study proposing the technical solution.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites