Vedvarende energi

Rundt regnet 16 % af verdens energiforbrug stammer fra vedvarende energikilder som biomasse, vand, vind, sol og geotermi. I løbet af de seneste 25 år har vedvarende energi været en af de drivende kræfter for væksten i den globale grønne energisektor, og i dag har mere end 30 nationer vedvarende energikilder, der dækker mere end 20 % af deres energiforbrug.

Kontakt

Tina Kramer Kristensen

Global Spearhead Director, Energy Systems
T: +45 51618184
Rambølls energiteam tilbyder vejledning i hele spektret af vedvarende energiteknologier.
Vindenergi er en af vores spidskompetencer. Læs mere om vores vindenergi-løsninger under vindenergi.

Udover dette tilbyder vi rådgivning inden for biogas, biomasse, geotermi, vandkraft samt sol-, tidevands- og bølgeenergi.

Biogas

Rambøll er førende rådgiver inden for biogas og har været involveret i biogasprojekter i mere end et årti. Vi har erfaring med at etablere større moderne anlæg, der bearbejder en bred vifte af råstoffer, med udvinding af gas til energiproduktion samt med kompression og brændstofforsyning.

Biomasse

Rambøll er en af de mest erfarne rådgivere inden for biomasse og vi har erfaring fra mere end 60 biomassefyrede kraftværker, samt varme- og kraftvarmeværker med et bredt spektrum af brændselstyper. Vi er specialiserede i pålidelige og høj-effektive anlæg, hvor flere af anlæggene benytter sig af avancerede genvindingssystemer, der bringer effektiviteten op på over 100 %.

Vandkraft

Igennem årene er Rambøll, især på det svenske marked, blevet en velkendt rådgiver inden for vandkraft. Rambøll arbejder for energiselskaber med at strømline og forny disse kraftværker, så de kan levere fremtidens bæredygtige energi. Ved at bruge den nyeste teknologi og de bedste tekniske løsninger, optimerer vi udstyret for at højne effektiviteten af eksisterende anlæg. Vi projekterer, overvåger og kvalitetssikrer investeringen i både opgraderinger af eksisterende anlæg og nye vandkraftværker.

Solenergi

Siden de tidlige halvfemsere har Rambøll været involveret i flere end 20 forskellige solvarmeprojekter i flere end ti lande verden over, der i alt strækker sig over mere end 200.000 m2. Vi har stået for opførslen af 15 af de største solvarmeanlæg i Skandinavien, inklusive verdens største solvarmeanlæg, der ligger i Marstal på Ærø. I løbet af de sidste fire år har vi desuden deltaget i solcelleprojekter med ydelser på op til 46.500 kWh årligt.

Tidevands- og bølgeenergi

Rambøll har lang tids erfaring med innovative konstruktioner i havmiljøet og anvender denne knowhow i forbindelse med projektering af konstruktioner til vedvarende energi, herunder tidevands- og bølgeenergi. Rambøll arbejder i øjeblikket på en 10MW gruppe af tidevandsanlæg, fra konceptudvikling til detailprojektering af fundament og installationsmetode.

Geotermi

Rambøll har mere end ti års erfaring med geotermisk energi. Dette inkluderer områder som seismiske-, geologiske- og geofysiske undersøgelser, såvel som modellering og hydrauliske beregninger. Rambøll har desuden specialiseret viden om infrastruktur og layout af områder til boringer, indhentning af tilladelser samt drift og vedligehold.

Projekter

Maabjerg bioenergianlæg

I Maabjerg nord for Holstebro har de lokale landmænd og en energiproducent besluttet at bygget et bioenergianlæg, der understøtter miljøvenlig udvikling både i landbruget og i energisektoren i regionen. Bioenergianlægget, som er det største af sin art i verden, sikrer effektiv udnyttelse af ressourcerne. Rambøll bistod klienten, Maabjerg BioEnergy A/S, med planlægning, forprojektering inklusive myndighedsbehandling, indkøb og tilsyn med opførelse og idriftsættelse af anlægget.

Avedøreværket – et af verdens mest effektive multibrændselskraftværker

Siden Avedøreværkets første enhed, Avedøre 1, blev etableret i 1980’erne, har Rambøll regelmæssigt leveret ekspertrådgivning til Ørsted inden for en række områder. Avedøreværkets anden enhed, der er beliggende på kysten syd for København, anvender naturgas, olie, halm og træpiller til at generere både varme og elektricitet. Anlægget er et af de mest effektive i verden: det udnytter op til 94 pct. af energien i brændstofferne og har en elvirkningsgrad på op mod 49 pct. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites