Biomasse

Biomasse er en vedvarende og bæredygtig energikilde og en løsning, som er innovativ, omkostningseffektiv og CO2-neutral. Biomasse anvendes til produktion af en væsentlig og stigende del af den energi, vi forbruger i det moderne samfund.

Kontakt

Tina Kramer Kristensen

Global Spearhead Director, Energy Systems
T: +45 51618184
Preben V. Messerschmidt

Preben V. Messerschmidt

Projektdirektør
T: +45 51613363

Biomasse kan bruges til produktion af CO2-neutral bioenergi i form af termisk kraft, varme, kraftvarme eller biogas.

Der findes et antal tekniske løsninger, der gør det muligt at anvende biomasse som en vedvarende energikilde. Den mest brugte er termisk konvertering, hvor bioenergien produceres på en miljømæssigt bæredygtig måde i et korrekt designet forbrændingsanlæg. Læs mere om dette emne på vores side om kraftværker. Biomasse kan også konverteres til energi ved brug af biokemisk konvertering, se Biogas.

Der kan anvendes mange former for biomasse, der defineres af tilblivelsen:

 • Biomasse fra skov, dvs. træflis, træpiller og skovrester
 • Biomasse fra landbrug, dvs. halmstrå, energiafgrøder, flydende og faste restprodukter (gødning)
 • Industriel biomasse, dvs. restprodukter fra spildevandsrensning, affaldstræ og sågar alger

Typen af brændstof (biomassen) afhænger primært af kundens behov og forudsætningerne for projektet, dvs. tilgængelige forsyninger, priser, kapitalomkostninger (CAPEX) samt størrelsen og formålet med bioenergianlægget. Rambøll har stået for implementeringen af en række biobrændselsanlæg, som effektivt producerer CO2-neutral og miljøvenlig el og varme. Nogle af anlæggene er i stand til at opnå en total virkningsgrad på mere end 100 procent.

Vi drager nytte af vores store erfaring med at designe og støtte driften af biomassedrevne kraftvarmeanlæg, der fokuserer på biologisk omsætning. så vel som affaldsforbrændingsanlæg, der på en miljøvenlig måde behandler det mest vanskelige brændstof af alle, nemlig affald. Læs mere om affaldsforbrænding her.

Ofte er bioenergianlæg forbundet med et fjernvarmesystem. Rambøll anses for at være en af verdens ledende rådgivere inden for fjernvarme, se Fjernenergi.

Ydelser

Vores ydelser dækker hele projektforløbet og omfatter: 

 • Energiplanlægningsprojekter 
 • Feasibility studier
 • Risiko- og OPP-analyser 
 • Skitseprojektering og anlægslayout
 • Detailprojektering
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Indkøb
 • Tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger
 • Projekt- og kontraktledelse
 • Tilsyn under byggefase og idriftsættelse
 • Projektopfølgning 


Relaterede projekter

Lynetten

Slamforbrænding til 250 millioner på Lynetten

Rensningsanlægget Lynetten tredobler fjernvarmeleverancen, når en ny ovn og verdens første kondenseringsanlæg til slamforbrænding tages i brug i 2011.

Oversigt over konvertering af naturgaskunder til fjernvarme i Horsens

Fjernvarme Horsens - konvertering af naturgaskunder til fjernvarme

Fjernvarme Horsens leverede i 2016 fjernvarme til ca. halvdelen af Horsens by og producerede hovedparten af varmen på det affalds- og naturgas-fyrede kraftvarmeværk. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites