Offshore vind

Effektiv rådgivning om offshore vindenergi sikrer at vind bliver inkluderet i strategier om vedvarende energikilder. Vindenergisektoren har en årlig vækstrate på 20-30 % og kan være med til at vedligeholde sikkerheden af klodens energiforsyning.

Kontakt

Klaus Jacob Jensen

Klaus Jacob Jensen

Global Spearhead Director, Wind Energy
T: +45 5161 8617

Tim Fischer

Vice Director, Wind Energy
T: +49 40 30 20 20 132
Søren Juel Petersen

Søren Juel Petersen

Business Development Director, Wind Energy
T: +45 5161 8760

Klaus Andersen

M.Sc., structural eng., Afdelingsleder, Wind & Towers
T: +45 5161 7143

Santiago Paredes Pinzon

Afdelingsleder, Wind & Towers København
T: +45 7913 7206

Det er en kompleks opgave at udvikle store vindmølleparker. Der er en lang række grænseflader, der skal tages hensyn til på alle niveauer af udviklingsprocessen: fra projektidé til installation og idriftsættelse af turbinerne.  Rambøll har den nødvendige viden og erfaring til at identificere og styre risici og usikkerheder på systematisk vis, ud fra hyppige evalueringer af fordele og omkostninger. Vi tilbyder en række ydelser, der spænder fra planlægning- og projektudvikling til projektering, implementering og opfølgning på drift, vedligehold og nedtagning.

Planlægning af vindenergi

Omfattende og omkostningseffektiv udnyttelse af vindenergi kræver en integration af vindenergi med andre energikilder i eltransmissionsnettet. Rambøll etablerer og vurderer lokal, regional og national energiressourceplanlægning og indarbejder vindenergi i den samlede planlægning. Vi undersøger mulighederne for at kombinere vindenergi med andre energikilder i forhold til CO2-udledninger, økonomi, forsyningssikkerhed og infrastrukturen for el.

Offshore projektudvikling

Når det er blevet bestemt eller blot overvejet, at en vindmøllepark skal etableres, tilbyder vi bygherrerådgivning gennem hele udviklingsfasen med hensyn til tekniske, miljømæssige, tidsmæssige og finansielle overvejelser. Læs her for mere information om projektudvikling

Forskning og udvikling

Rambøll har den nødvendige viden og erfaring til at være en central bidragsyder til avancerede forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for energi, konstruktioner og offshore ingeniørløsninger. Læs mere om forskning og udvikling

Offshore site-undersøgelser

Afhængig af faktorer såsom valg af turbine og forholdene on-site kan Rambøll gennemføre de nødvendige analyser for at finde frem til det fundament, der passer bedst til det pågældende projekt.

Projektering af offshore vindmøllefundamenter

Rambøll er verdens førende virksomhed inden for projektering af fundamenter til offshore vindmøller og har udført design for mere end 40 havvindmølleparker. Mere end 65% af verdens havvindmøller står på fundamenter projekteret af Rambøll. Læs mere om offshore vindmøllefundamenter

Projektering af offshore transformerstationer

Rambøll har mangeårig erfaring med design af transformerstationer, herunder konstruktioner over og under vandets overflade, helikopterdæk, elektrisk og mekanisk udstyr samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs mere om offshore transformerstationer

Asset Management

Efter projekterings- og installationsfaserne kan Rambøll tilbyde asset management-rådgivning baseret på vores dybdegående viden om design af offshorekonstruktioner. Læs mere om asset management her

Projekteringsrisici

For at kunne registrere og dokumentere alle identificerede farer, risikoreduktionsværktøjer og anbefalinger til mulige kontrolmetoder på en effektiv og tilstrækkelig måde har Rambøll udviklet værktøjet “Soter”, til vurdering af projekteringsrisici. Læs mere og download Soter programmet gratis her (på engelsk)

Mere information

Capability statement (udvidet version)

Få et overblik:

Download udvidet Capability Statement (pdf, 700 Kb)

Capability statement (kort version)

Få et hurtigt overblik: 

Download den korte Capability Statement (pdf, 900 Kb)

Udvalgte referencer

Læs udvalgte referencer om vores arbejde med offshore vind energi (pdf, 70 Kb)

Publikationer

Metocean design data

Metocean design data til havvindmølleparker

Mitigating the risk in wind power

Mitigating the risk med vindenergi

How we harness wind

Hvordan vi kombinerer erfaring med innovativ tænkning til at tøjle vinden

Miljøevaluering

Læs om vores løsninger inden for miljøevaluering

Geoteknologi i vindenergi

At skabe løsninger ud fra vores viden om geoteknologi i vindenergi

Fundamentdesign

Fundamentdesign til din site og turbine

Design af offshore transformerstationer

Løsninger til design af offshore transformerstationer

Substrukturer til havvindmølleparker

Substrukturer til havvindmølleparker - design til din site og turbine

EWEA

Rambøll er medlem af EWEA - the European Wind Energy Association

AWEA

Rambøll er medlem af AWEA - American Wind Energy Association

Vindmølleindustrien

Rambøll er medlem af Vindmølleindustrien

Global Offshore Wind Farms Database

Global Offshore Wind Farms Database

Projekter

Sheringham Shoal offshore wind farm

With a size of 35 km, Sheringham Shoal Offshore Wind Farm is located east of UK approximately 17-23 km from the north Norfolk coastal town of Sheringham and 5 km north of the offshore sand bank known as Sheringham Shoal.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites