Onshore vind

Vindenergi bliver hastigt mere og mere udbredt, og indtil videre er der blevet installeret 100 GW, hvoraf 99 GW er onshore vind-løsninger. Globalt forventes den installerede kapacitet at nå 1000 GW i 2020, hvoraf op til 95 GW vil være onshore.

Kontakt

Klaus Jacob Jensen

Klaus Jacob Jensen

Global Spearhead Director, Wind Energy
T: +45 5161 8617

Tim Fischer

Vice Director, Wind Energy
T: +49 40 30 20 20 132
Søren Juel Petersen

Søren Juel Petersen

Business Development Director, Wind Energy
T: +45 5161 8760

25 års erfaring

Lige siden Rambøll udviklede de første vindmøller i 1986 har vi udbygget vores engagement i vindenergi i hele verden. I dag dækker vores ydelser hele projektet fra projektidé til idriftsættelse og den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Rådgivning fra start til slut 

Med vores internationale og tværfaglige specifikke kompetencer inden for vindenergi kan vi tilbyde alle ydelser, der er relevant for et vindenergiprojekt.

Vores ydelser omfatter:

 • Projekt- og kontraktledelse
 • Skitseprojektering
 • Infrastruktur – elektriske installationer, veje og bygninger
 • VVM-redegørelser og myndighedsbehandling
 • Visualiseringer
 • Geofysiske of geotekniske undersøgelser
 • Lastberegninger og certificering
 • Styring af vindmøller
 • Skitseprojektering af tårne og fundamenter
 • Forbindelse til netværket i henhold til de nationale krav
 • Kontrolgennemgang af vindmølleteknologi
 • Funktionsprøve
 • Overvågningssystemer
 • Idriftsættelse og kontraktopfølgning
 • Rådgivning under drift og vedligehold

Global viden, lokal partner

På vores onshore vindenergiprojekter drager vi fordel af vores lokale tilstedeværelse og kan samtidig trække på vores globale viden.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites