Performance Management

Kontakt os

Martin Haaning

Direktør
T: +45 5161 7842

Erik Møberg

Senior Director
T: +45 5161 7974
M: +45 5161 7974
Den moderne leder arbejder hver dag for at gøre organisationen i stand til at levere mere for mindre. Med strategisk rådgivning og løbende monitorering kan vi hjælpe ledere med at fostre en performancekultur.

Prioritering, optimering, eksekvering. Budgettet er fortsat stramt på alle niveauer i den offentlige administration – nationalt, regionalt og lokalt. Disciplinen performance management kræver løbende informationer om præstationsniveauet, så ledere kan prioritere, optimere og eksekvere programmer og initiativer, der skaber samfundsmæssig værdi.

Inden for performance management tilbyder vi:

  • Strategisk målsætning
  • Performance-orienteret budgettering, der forbinder mål og ressourcer
  • Målhierarki og forandringsteori
  • Udvikling af indikatorer (KPI'er)
  • Kapacitetsopbygning og organisatorisk design
  • Parathedsanalyser
  • Ledelsesudvikling og træning
  • Løbende monitorering og it-understøttelse til dokumentation
  • Implementering og forandring

Kunsten at skabe og fastholde en performancekultur

I et nordeuropæisk studie af Performance Leadership har vi identificeret de afgørende faktorer for succes: Lederens passion og evne til at drive forandringen og skabe resultater er helt essentiel. Hvis ledere vil skabe og fastholde high performance, kræver det en klar strategi, som medarbejderne forstår, og som ledelsen kan eksekvere. Vi hjælper offentlige ledere med at udvikle et datadrevet, refleksivt og dialogbaseret arbejdsmiljø. Kun på den måde sikrer man tydelige mål, som organisationen på effektiv vis står sammen om at nå.

Ved at justere og strømline ledelsesstrukturer og processer kan organisationen effektivisere, ressourceallokere og kvalitetsudvikle indsatser, så organisationen præsterer bedre og når sine mål.

Når måling giver mening

Performance-indikatorer og monitorering giver kun mening, hvis man respekterer praktikerne. Derfor sætter vi en ære i at vække data til live og gøre den anvendelig ved at involvere de professionelle fagfolk og bringe deres viden i spil. Fx har vi hjulpet Københavns Kommune med at udvikle en ny struktur for sygedagpenge, og vi rådgiver topledelsen i at opbygge kapacitet i Stockholm Kommune.

Siden 2003 har vi arrangeret årlige studieture til New York med deltagelse af omkring 500 offentlige ledere, heriblandt departementschefer, økonomidirektører, kommunale direktører og et stort antal nøglemedarbejdere. Her har de fået inspiration fra førende eksperter inden for performance leadership, performance-orienteret budgettering og ressourceallokering.

Find mere inspiration om performance management

Get inspired by the article: Mastering performance - a leader's guide

The objectives of Performance Leadership are quite clear: leaders need to create an environment that fosters high performance. But exactly how this pathway is ensured is nevertheless quite unclear, and executives are left questioning what practices constitute good and effective leadership.

Dive into the report: Performance leadership in action

What constitutes good and effective Performance Leadership in the public sector? What is it that high-performing executives do differently here? What is the « craft » of their leadership? These questions form the basis for this study.


Learn more from our Performance Leadership report

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites