Compliance og persondata

Kontakt os

Har du brug for bistand inden for vores rådgivningsområder, så kontakt os for en uforpligtende samtale.

Claus Gulholm-Hansen Krüger

Business Manager, Legal Consulting
T: + 45 5161 7903
M: + 45 5161 7903
Gode resultater forudsætter, at der arbejdes operationelt og med stor forståelse for forretningens behov. Rambøll tilbyder et koncept for etablering og implementering af compliance-processer med udgangspunkt i, at de skal skabe værdi for virksomhederne.

Digitalisering og øget regulering medfører en stigende kompleksitet, som giver både offentlige og private virksomheder et tilsvarende større behov for at sikre sig, at de efterlever regulatoriske krav. 

Ved at etablere, implementere og vedligeholde effektive compliance-processer kan virksomheder – udover at sikre sig, at de efterlever reglerne – opnå en effektivisering af deres beslutningsprocesser og daglige forretningsgange og dermed opnå besparelser på bundlinjen.

Operationelt og forretningsnært

Gode resultater forudsætter, at der arbejdes operationelt og med stor forståelse for forretningens behov. Rambøll tilbyder et koncept for etablering og implementering af compliance-processer med udgangspunkt i, at de skal skabe værdi for virksomhederne. Vores ydelser inden for området er derfor baseret på en operationel tilgang til processerne, som vi etablerer og implementerer i tæt samarbejde med de relevante ledere og medarbejdere hos vores kunder. 

EU's forordning om beskyttelse af persondata introducerer nye krav til offentlige og private virksomheder, der behandler personoplysninger, i forhold til hvordan de skal sikre efterlevelse. Forordningens regulering af persondatabeskyttelse dækker bredt og berører de fleste virksomheder og organisationer. 

Rambøll tilbyder specialiserede rådgivningsydelser inden for compliance management og persondataområdet:

 • Juridisk specialistrådgivning inden for reguleringen af persondatabeskyttelse, herunder databehandleraftaler

 • Specialistkompetencer inden for operationel compliance-implementering i det omfang og på det niveau, der er relevant for den enkelte virksomhed. Dette vurderes med udgangspunkt i virksomhedens risikoprofil og modenhed på compliance-området, baseret på en risikobaseret tilgang, hands on juridisk procesledelse og med afsæt i virksomhedens eksisterende processer

Ydelserne kan købes som et samlet projekt eller hver for sig afhængig af virksomhedens modenhedsniveau på compliance-området. De leveres inden for fire hovedområder:


1. Kortlægning

 • Kortlægning af databehandling
  - herunder afdækning af databehandling hos underleverandører, eksisterende processer og de specifikke regulatoriske krav, behandlingen er underlagt
 • Risikovurdering af databehandlingen og anbefaling til prioriterede indsatser, der kan sikre efterlevelse af forordningens krav

2. Etablering

 • Organisering
  - herunder beskrivelse af rollen som compliance-ansvarlig eller databeskyttelsesofficer (DPO) i virksomheden
 • Oplæg til ny eller tilpasning af eksisterende politik for compliance management
 • Udvikling af retningslinjer, processer og forretningsgange inden for relevante compliance-områder, fx:
  - intern uddannelse
  - intern og ekstern rapportering
  - håndtering af compliance-sager
  - monitorering af efterlevelse
  - myndighedskontakt og beredskab i forhold til tilsynsinspektioner
  - risikovurderinger
  - krisehåndteringsberedskab og håndtering af risiko for brud på datasikkerheden
 • Optimering af samarbejde og kontrakter i relation til underleverandørers databehandling
3. Implementering
 • Implementering af compliance management-politik samt underliggende processer og forretningsgange
 • Kommunikation og intern uddannelse
 • Målrettet kompetenceopbygning og coaching
 • Proces- og forandringsledelse
 • Opfølgning og evaluering
4. Vedligeholdelse
 • Proces for compliance-aktiviteter, der skal gennemføres hvert år (årshjul)
Vi lægger stor vægt på holistisk rådgivning og har en stærk kobling til vores andre rådgivningsområder, særligt inden for Contract & Commercial Management, it- og teknologikontrakter og udbud.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites