Compliance og persondata

Kontakt os

Har du brug for bistand inden for vores rådgivningsområder, så kontakt os for en uforpligtende samtale.

Marie-Gabrielle Bourbon

Senior Consultant, Legal Consulting
T: +45 5161 3202
M: +45 5161 3202

Rasmus Tønnies

Market Director
T: +45 5161 8629
M: +45 5161 8629
Gode resultater forudsætter, at der arbejdes operationelt og med stor forståelse for forretningens behov. Hos Rambøll tilbyder vi specialiseret rådgivning inden for persondataret og compliance, hvor vi har fokus på praktisk anvendelige løsninger, som skaber værdi for vores kunder og deres virksomhed.

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) introducerer en række øgede krav til offentlige og private virksomheder, når de behandler personoplysninger. GDPR dækker bredt og berører de fleste virksomheder og organisationer.

Den skærpede regulering medfører i samspil med en øget digitalisering en stigende kompleksitet, som giver både offentlige og private virksomheder et tilsvarende større behov for at sikre sig, at de efterlever de regulatoriske krav.

Operationelt og forretningsnært

Hos Rambøll tilbyder vi specialiseret juridisk rådgivning inden for persondataret og compliance. Vi ved, at gode resultater forudsætter, at der arbejdes operationelt og med stor forståelse for forretningens behov. Vores rådgivningsydelser er derfor baseret på en operationel tilgang, hvor løsningerne skal findes i et tæt samarbejde med vores kunder.

Ved at etablere, implementere og vedligeholde effektive compliance-processer kan virksomheder – ud over at sikre sig, at de efterlever reglerne – opnå en effektivisering af deres beslutningsprocesser og daglige forretningsgange og dermed opnå besparelser på bundlinjen.

Vores specialister rådgiver bl.a. om:

 • Compliancetjek og kortlægning af databehandling, herunder vurdering af hjemmel og afdækning af databehandling hos underleverandører
 • Risikovurdering og anbefalinger til prioriterede indsatser, der kan sikre efterlevelse af de regulatoriske krav
 • Sikkerhedskrav og håndtering af sikkerhedsbrud, herunder anmeldelse til Datatilsynet
 • Afklaring af dataansvarlig- og databehandlerkonstruktionen
 • Udarbejdelse eller tilpasning af politikker, processer og forretningsgange for behandling af persondata, fx slettepolitikker
 • Databehandleraftaler og tilsyn med eksisterende databehandlere
 • Datatilsynets tilsynsbesøg
 • Videregivelse og overførsel af personoplysninger til tredjelande
 • Rådgivning om de registreredes rettigheder
 • Samtykke
 • Oplysningspligten og udarbejdelse af privatlivspolitikker
 • Behandling af personoplysninger om medarbejdere
 • Brug af tv-overvågning mv.
 • Samspillet mellem de persondataretlige regler og anden lovgivning
 • Intern uddannelse inden for databeskyttelsesområdet.

Vi lægger stor vægt på holistisk rådgivning og har en stærk kobling til vores andre rådgivningsområder, særligt inden for Contract & Commercial Management, it- og teknologikontrakter og udbud.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites