Contract & Commercial Management

 

Kontakt os

Har du brug for rådgivning, så kontakt os for en uforpligtende samtale.

René Søegaard

Business Manager
T: +45 5161 1445
M: +45 5161 1445

Lars Boe Riber

Manager
T: +45 5161 3570
M: +45 5161 3570
Et kontinuerligt fokus på Contract Management øger værdien af virksomhedens kontrakter og minimerer juridiske og kommercielle risici. Vores specialister yder rådgivning inden for Contract & Commercial Management med fokus på at sikre, at kontrakter konstant optimeres ud fra et juridisk og kommercielt synspunkt.

Styring og optimering af kontrakterne er en afgørende faktor for at indfri budgetmålene. Der er et stærkt stigende behov for processer og kompetencer, som sikrer en porteføljebaseret kontraktstilgang og indtænker de kontraktuelle relationer i organisationens og virksomhedens markeds- og vækststrategier. 

De fleste organisationer og virksomheder er derfor i dag nødt til at have et øget fokus på de kontraktuelle og kommercielle relationer. Det fokus får de ved at arbejde med Contract Management.

Kontrakter som styringsredskab

Faktum er dog, at kontrakter ofte ikke er egnede til at understøtte deres tiltænkte formål med stor negativ konsekvens for den værdiskabelse kontrakterne var tiltænkt. Verdens største Contract Management-organisation, IACCM undersøgte i 2013, hvor stort et potentiale, der ligger i at styrke en organisation med en holistisk tilgang til kontraktstyring. Undersøgelsen viste, at manglende kontraktstyring resulterer i et 9,15 % tab på bundlinjen. Det sker, fordi pengene forsvinder ud af projekterne, hvis kontrakterne ikke bruges som et styringsredskab. 

Samtidig er det vores erfaring, at der inden for udvalgte brancher er et væsentligt højere værditab, der ofte med enkle midler kan bringes ned.

Øget værdi af virksomhedens kontrakter

Med en helhedsorienteret tilgang til kontraktstyring opnår man en bedre balance mellem risiko og mulige gevinster. Kombineret med et fokus på at etablere operationelle kontrakter og faste processer for styringen får virksomheder og organisationer et større udbytte og mere værdi ud af investeringen i kontrakterne. Det skaber dokumenterede målbare resultater på bundlinjen. 

Et kontinuerligt fokus på kontraktstyring øger værdien af virksomhedens kontrakter og minimerer juridiske og kommercielle risici. 

Specialiseret rådgivning tilpasset dit behov

Vores specialister yder rådgivning inden for Contract & Commercial Management med fokus på at sikre, at kontrakter konstant optimeres ud fra et juridisk og kommercielt synspunkt.

> Se mere om vores CCM-specialister her

Vi har udviklet et helt unikt Contract Management-koncept, som integrerer Rambølls højt specialiserede fagområder, såsom projektledelse, jura, økonomi, dataindsamling, modenhedsanalyser, strategi og organisationsforandring i ét system. Alt efter din organisations specifikke behov kan vi designe løsninger, hvor vi enten leverer enkeltydelser eller flere integrerede ydelser på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Løsningerne tilpasses og sikres forankring i din organisation. 

På det operationelle niveau hjælper vi vores kunder med den praktiske udførelse af Contract Management-aktiviteter, der hurtigt giver mærkebare gevinster. På det taktiske niveau bistår vi vores kunder med at sætte rammerne for god leverandør- og risikostyring, der sikrer langsigtet gevinstrealisering og opnåelse af merværdi. På det strategiske niveau hjælper vi med at udvikle succesfulde Contract & Commercial Management strategier, der skaber udgangspunktet for at opnå merværdi i fremtiden. 

Vi bistår typisk med følgende opgaver: 

Strategisk niveau

 • Contract & Commercial Management Modenhedsanalyser
 • Design og opstilling af KPIer til ledelsesrapportering
 • Udarbejdelse af Contract & Commercial Management strategi
 • Implementering af Contract & Commercial Management strategi

Taktisk niveau

 • Leverandørstyring
 • Uddannelse og Coaching
 • Optimering af kontrakter
 • Legal Risk Management
 • Porteføljestyring

Operationelt niveau

 • Forhandling af SLAer
 • Kortlægning af eksisterende kontrakter og kontraktporteføljer
 • Forhandling af kommercielle tvister – eks, bod, benchmarking, prismodel etc.
 • Ad-hoc Contract Manager bistand 

Vi lægger stor vægt på holistisk rådgivning og har en stærk ydelsessammenhæng til vores andre rådgivningsområder, særligt indenfor it- og teknologikontrakter og udbud, hvor Contract & Commercial Management er en integreret del af vores rådgivning. Det sikrer, at vores kunder altid får de bedste løsninger. 

Rambølls samarbejde med Nordic School of Contract & Commercial Management

Som de første i verden har Nordic School of Contract & Commercial Management i samarbejde med Rambøll fået ret til at udbyde den internationalt anerkendte certificerede IACCM Contract & Commercial Management uddannelse. Uddannelsen er på 5 dage og giver deltagerne et tydeligt og internationalt anerkendt kompetenceløft, der gør deltagerne i stand til at arbejde med kontraktstyring i en multidisciplinær kontekst, hvor værdiskabelse opnås gennem en bedre forståelse for alle kontraktens facetter. Hermed får virksomheden medarbejdere med de kompetencer, der sikrer mod værditab og skaber værditilførsel. Efter bestået eksamen opnår deltagerne den internationalt anerkendte IACCM Contract Management-certificering.

Contract Management Software strømliner kontrakthåndteringen

At drive forretning i vores digitale tidsalder er komplekst, flygtigt og enormt konkurrencepræget. Som et af mange modsvar til de digitale tendenser har mange virksomheder stort fokus på at blive mere omstillingsparate med hjælp af software. Contract Management Software er et af de mange glimrende værktøj til netop dette. Kort sagt er det en platform, der integrerer og strømliner kontrakthåndteringen, således kontrakter bliver lettere at indgå, administrere og agere på.

Nyttige links - Få indblik i Contract Management Software

Hent Contract Management Software Report 2021 her

Contract Management Software Report 2021 giver dig indblik i både potentialer og faldgruber ved implementering af Contract Management Software.


Hent din udgave af rapporten her

Hent Contract Management Software Report 2020 her

Med den seneste udgave af Contract Management Software Report får du indblik i markedet for Contract Management Software. Og ny viden om hvordan du bedste implementerer den nye software.


Hent din udgave af rapporten her

Få Contract Management Software Report 2019

Contract Management Software Report 2019 giver dig indblik i markedet for Contract Management Software og stiller skarpt på digitale tilgange til Contract Authoring.


Hent din udgave af rapporten her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites