Offentlig virksomhed og regulering

Kontakt os

Claus Adamsen

Manager, Legal Consulting
T: + 45 5161 8155
M: + 45 5161 8155
Vore juridiske specialister yder bl.a. rådgivning inden for offentlige erhvervsforhold, miljøret og energiret. Vi yder navnlig rådgivning om de juridiske aspekter af det offentliges virksomhedsudøvelse, planlægning og gennemførelse af virksomhedsmæssige omstruktureringer, samt gennemførelsen af større projekter.
Vore juridiske specialister yder bl.a. rådgivning inden for følgende fokusområder:
 • Offentlige erhvervsforhold
 • Miljøret
 • Energiret
Vi yder navnlig rådgivning om de juridiske aspekter af det offentliges virksomhedsudøvelse, planlægning og gennemførelse af virksomhedsmæssige omstruktureringer, samt gennemførelsen af større projekter. 

Vi indgår gerne i et multidisciplinært samarbejdemed øvrige faggrupper i Rambøll, og vi kan derfor tilbyde at levere teknisk, forretningsmæssig og juridisk rådgivning som én samlet koordineret ydelse. 

Offentlige erhvervsforhold

Bistand til afklaring af hensigtsmæssig organisering af virksomhedsudøvelsen
 • Etablering af fælleskommunale selskaber og samarbejder
 • Etablering af kommunalejede selskaber
 • Etablering af offentlig-private samarbejder
 • Overdragelse af offentligt personale.

Miljø- og planret

Miljømæssige forhold, herunder de juridiske aspekter i VVM og miljøvurderinger, udformningen af tilladelser,
godkendelser, påbud og forbud, klagesager, plan- og miljøretlig due diligence.
 • Naturmæssige forhold, herunder de juridiske aspekter ved projekter i beskyttede og fredede områder.
 • Arealudnyttelse, herunder de juridiske aspekter ved udarbejdelsen af kommune- og lokalplaner, udformning eller indhentelse af landzonetilladelser, ekspropriationssager.

Energi- og forsyningsret

 • Biogas, naturgas, vind, geotermisk energi
 • Fjernvarmeforsyning
 • Spildevands- og vandforsyning
 • Affaldshåndtering.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites