Udbudsrådgivning og sourcing

Kontakt os

Har du brug for rådgivning om udbud og udbudsret, så kontakt os til en uforpligtende samtale.

Maj-Britt Rose Böwadt

Senior Manager, Legal Consulting
T: +45 5161 7987
M: +45 5161 7987

René Søegaard

Business Manager
T: +45 5161 1445
M: +45 5161 1445
Vores jurister yder højt specialiseret rådgivning til offentlige ordregivere vedrørende udbud og konkurrenceudsættelse.
Vi er blandt landets førende udbudsretlige og udbudsprocessuelle eksperter og rådgiver om og gennemfører alle typer af udbud og konkurrenceudsættelser, herunder udbud efter både Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet samt konkurrenceudsættelse af anskaffelser under tærskelværdierne. Udover de mere traditionelle udbudsformer har vi desuden stor erfaring i at gennemføre udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog.

Specialister i udbudsprocessen

Vi er specialister i at facilitere udbudsprocessen fra A-Z. Vi bistå ordregiver med alt lige fra de indledende udbudsstrategiske overvejelser til udarbejdelsen af udbudsmaterialet, gennemførelsen af selve udbudsprocessen, tilbudsvurderingen og kontraktindgåelsen samt den efterfølgende kontrakt- og leverandørstyring (se også contract commercial management). 

Vores fokus er at gennemføre gode og værdiskabende udbudsprocesser, der kan etablere grundlaget for organisatorisk og forretningsmæssig gevinstrealisering. Herudover sikrer vi, at udbudsprocessen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og understøtter en effektiv konkurrenceudsættelse, der danner grundlaget for bedre og mere præcise tilbud, tætte leverandørrelationer samt en optimal kontraktstyring.

Rådgivning der lever op til juridiske krav og forretningens forventninger

Vi indgår ofte i multidisciplinære samarbejder med øvrige faggrupper og sikrer, at vores kunder får teknisk, forretningsmæssig og juridisk rådgivning som én samlet koordineret ydelse, der sikrer samspillet mellem juraen og de kommercielle behov. Med vores udbudsrådgivning kan vi bl.a. tilbyde følgende ydelser, enten som en samlet pakke eller som særskilte ydelser:
 • Vurdering af udbudspligt
 • Fastlæggelse af udbudsstrategi og kontraktstrategi
 • Håndtering af markedsafklaring og teknisk dialog
 • Juridisk og metodisk kvalitetssikring og sikring af overholdelse af gældende ret
 • Udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser
 • Udarbejdelse af udbudsbetingelser, egnet kontraktgrundlag, evalueringsmodeller m.m.
 • Udarbejdelse af egnet kontraktgrundlag
 • Udbudsretlig rådgivning om udarbejdelse af kravspecifikation samt øvrige relevante bilag
 • Tilbuds- og systempræsentationer
 • Gennemførelse af forhandlinger eller dialogmøder ved konkurrencepræget dialog
 • Dialog med tilbudsgivere og teknisk afklaring med den valgte leverandør
 • Kontraktindgåelse
 • Klagesager i Klagenævnet for Udbud

Hold dig opdateret på udbudsret

Vi afholder gratis ”udbudsretlige morgenmøder” i både Aarhus og København. Klik på linket og læs mere. Herudover er vores specialiserede udbudsjurister hyppigt efterspurgte oplægsholdere på udbudsretlige konferencer og kurser.

Få råd og vejledning om udbudsret.

Kontakt vores Udbuds-hotline

Hver tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og kl. 12 kan du ringe til vores Udbuds-hotline og få vejledning uden det koster dig noget.

Ring på telefon 5161 1666 og få sparring.


Kom til Udbudsretlige Morgenmøder

På vores udbudsretlige morgenmøder kan du holde dig opdateret om alt, hvad der rører sig inden for udbud. Vi afholder gratis udbudsretlige morgenmøder i både Aarhus og København. Se mere om kommende møder her.

Se eksempler på vores udbudsrådgivning

Hanstholm Havn set fra luften

Dybdegående konsulentbistand bringer havneudvidelse i land

For at ruste sig til fremtiden har Hanstholm Havn sat gang i en stor havneudvidelse til en værdi af mere end 500 millioner kr. Rambøll har været bygherrerådgiver og har bidraget med en unik række af specialister, der har gjort havneudvidelsen mulig.

Juridisk støtte til fejring af 100-årsdagen for kvinders valgret

I 2015 var det præcis 100 år siden, at danske kvinder fik muligheden for at stemme og blive valgt ind i Folketinget. Det blev fejret overalt i Danmark. Rambølls konsulenter udarbejdede to kontrakter forud for fejringen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites