Gratis COVID-19 Udbudshotline

Kontakt vores gratis Udbudshotline, der besvarer spørgsmål relateret til COVID-19

COVID-19 påvirker det almindelige liv og kan også få vidtrækkende konsekvenser for forholdet mellem offentlige ordregivere og leverandører i relation til igangværende udbud og indgåede kontrakter.

Hos vores gratis Udbudshotline for offentlige ordregivere sidder vi klar til at besvare udbudsretlige og kontraktretlige spørgsmål, der relaterer sig til COVID-19 og de følger, den har. 

På Hotlinen kan vi fx rådgive om:

  • Spørgsmål ift. igangværende udbudsprocedurer
  • Forlængelse af ansøgnings- og/eller tilbudsfrister
  • Forlængelse og ændring af eksisterende kontrakter
  • Indgåelse af kontrakter efter hasteproceduren
  • Indkøb til dækning af akut behov
  • Håndtering af force majeure, forsinkelse mv.

Vi svarer også på Corona-relaterede spørgsmål, som udbudsansvarlige måtte have vedrørende allerede indgåede aftaler og leverancesikkerhed.

Kontakt os

Vores eksperter sidder klar på:

udbudshotline@ramboll.com

eller

telefon 51 61 16 61 hver tirsdag og torsdag mellem kl. 10.00 og 14.00

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites