Fusion & opkøb

Kontakt os

Thomas Kræmer Schmidt

Executive Director
T: +45 5161 7834
M: 5161 7834
Uanset om virksomheder er på jagt efter stordriftsfordele, ny teknologi eller blot forsøger at holde konkurrencen på afstand, er fusioner og opkøb en vigtig drivkraft på dagens marked. Vi assisterer organisationer med due diligence og post-merger support.
Et håndtryk, brede smil og et forevigende billede markerer som regel slutningen på en lang og kompleks proces, når to selskaber er blevet til ét. Men det er kun det første skridt mod en vellykket fusion eller et opkøb. Alt for ofte stivner de brede smil, når synergien og fremtidsvisionerne hverken bliver klart defineret eller høstet.

Inden for fusioner og opkøb tilbyder vi ydelser såsom:
  • Identificering af opkøbsmål
  • Markedsvurdering
  • Identificering af drivkræfter bag opkøb
  • Dybdegående analyse af materielle synergier
  • Kommerciel og teknisk due diligence
  • Forhandlingssupport
  • Planlægning af integration og fremtidig drift
  • De første 100 dage: kultur, inddragelse af interessenter og kritiske succesfaktorer

Investeringsafkast på 30

Vores ekspertise på området bygger på erfaringer fra en lang række forskellige projekter med en særlig niche i teknologi- og elselskaber. Fx har vi hjulpet et stort teleselskab gennem due diligence-processer og vurderet det svenske tv-marked på vegne af en udenlandsk investor.

Ud fra et mere økonomisk synspunkt bidrog vores forhandlingsteknik til at sænke prisen på et opkøbsmål med 25 %, svarende til et afkast på konsulentinvesteringen på 30.

Kommerciel og teknisk due diligence i samme proces

Som en integreret del af Rambøll-Gruppen kan vi levere kommerciel og teknisk due diligence i én og samme proces. Det betyder, at vores kunder får ’one point of entry’ og dermed reducerede projektomkostninger og færre rådgivere rundt om bordet. Ligeledes tilfører vi værdi ved at kommunikere teknisk indsigt på en måde, der skaber forståelse blandt medlemmer af C-suiten.

I nogle brancher udgør enkelte nøglepersoner de største forretningsmæssige aktiver. Vi har en naturlig flair for de ’blødere’ aspekter, da vi ofte arbejder med organisatoriske forandringer, og mange af vores konsulenter har tilsluttet sig Rambøll gennem opkøb. Det giver os en stærk forståelse for hele fusionsprocessen og indsigt i potentielle faldgruber omkring ledelse, kultur og medarbejderfastholdelse.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites