Optimering & effektivisering

Kontakt os

Thomas Kræmer Schmidt

Senior Director
T: +45 5161 7834
M: 5161 7834

Leif Laszlo Haaning

Market Director
T: +45 5161 7891
M: +45 5161 7891
I tider med hård konkurrence og konstant fokus på effektivisering er det altafgørende at udnytte ressourcerne på en måde, der giver maksimal værdi. Vi hjælper organisationer med at øge produktiviteten, optimere ressourceanvendelsen og lave løbende forbedringer som svar på de skiftende vilkår.

De teknologiske fremskridt er i eksponentiel udvikling og nye markedsaktører opstår i takt med introduktionen af nye teknologier og løsninger. Dette tillader nystartede virksomheder at konkurrere med markedets største aktører i en grad, som hidtil har været umulig. Optimering og effektivisering af arbejdsgange er i stigende grad en nødvendighed for, at distancere sig fra konkurrenterne og reducere omkostningerne. Med vores hjælp kan ledelsens fokus flyttes fra optimering af separate forretningsgange til optimering af strømmen af processer og ydelser gennem hele værdikæden.

Inden for optimering og effektivisering centrerer vi vores ydelser omkring:

  • Identificering af kundeværdi og værdiskabende aktiviteter
  • Digitalisering som driver omkostningsoptimering og kvalitetsforøgelse
  • Overordnet procesdesign og reduktion af kompleksitet
  • Opsætning af KPI’er og kvalitetsmålinger
  • Opbygning af et fundament for løbende forbedringer
  • Vidensoverførsel gennem workshops og on-the-job træning
  • Budget og omkostningsreduktioner gennem analyse og kortlægning af potentielle besparelser

Maksimalt produktionsudbytte og højeste kvalitet

Det overordnede mål med optimering og effektivisering er at øge værdien for kunden med færrest mulige ressourcer. Det kan realiseres gennem direkte besparelser eller maksimering af produktionsudbytte og kvalitet. F.eks. har vi erfaringer med organisatoriske omstruktureringer og gentænkning af processer, der har hjulpet organisationer med at nedbringe sagsbehandlingstiden og ressourceanvendelsen med op til 50 % gennem ændrede arbejdsgange, digitalisering, gentænkning af serviceleverancer, sourcingstrategier, innovation og andre tiltag.

Tværfagligt og globalt team

Vores erfaring stammer fra arbejdet med komplekse organisationer i både den private og offentlige sektor. Som en del af Rambøll Gruppen har vi en uovertruffen teknisk ekspertise til rådighed, der gør os i stand til at facilitere store projekter og leverancer, f.eks. indenfor transport, energi-, miljø- og forsyningsområdet.

Relaterede services

Relaterede projekter

Effektivisering og besparelser i Københavns Kommune

Københavns Kommune har længe skullet forholde sig til årlige besparelseskrav på det administrative område som følge af generelle rammereduktioner af budgetterne. Rambøll Management Consulting fik i den forbindelse til opgave at finde frem til konkrete besparelsesmuligheder på baggrund af en benchmark-analyse af kommunen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites