Chemical leasing - kemisk leasing

Chemical leasing (også kaldet Kemisk Leasing) er en ny og bæredygtig måde at tænke køb, salg og forbrug af kemikalier. Målet er at optimere processer, spare udgifter og mindske påvirkning af miljøet. 

 

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993
Jakob Kirkeskov

Jakob Kirkeskov

Direktør, Miljø & Sundhed
T: +45 5161 8607

Forestil dig, at næste gang I køber kemikalier ind til jeres virksomhed, så betaler I kun leverandøren for den ønskede effekt af kemikaliet, i stedet for mængden af kemikaliet – som det oftest er tilfældet i dag. Dette er den overordnede tankegang bag Chemical Leasing. 

Effekt frem for mængde 

Chemical Leasing handler om at se på forbruget af kemikalier i forbindelse med eksempelvis produktion og rengøringsprocesser på en ny og bæredygtig måde. I stedet for den traditionelle tankegang med indkøb og afregning af kemikalier i mængder som liter eller ton, fokuserer Chemical Leasing på en serviceorienteret tilgang, hvor leverandøren afregnes for kemikaliets effekt (eks. pr. m2 rengjort eller behandlet overflade). På den måde fokuserer den nye forretningsmodel på den service, bruger får ud af kemikalierne, frem for mængden af kemikalier. 

Rambøll rådgiver både leverandører og brugere 

Målet med Chemical Leasing er at optimere produktionsprocesser, spare udgifter til kemikalieforbrug samt mindske påvirkningen af miljøet og forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Rambøll hjælper både kemikalieleverandører og kemikaliebrugere med implementering af Chemical Leasing i forbindelse med blandt andet rengøringsprocesser, spildevandsrensning og coating. 
 

Læs mere om Chemical Leasing her eller kontakt en af vores eksperter for at høre nærmere. 

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918