Miljøledelse

Kontakt

Eva Himmelstrup Dahl

Eva Himmelstrup Dahl

Senior projektchef
T: +45 5161 8602
Lis Reker

Lis Reker

Senior projektleder
T: +45 5161 8686

Miljøledelse handler om overblik og om at sætte sit miljø- og klimaarbejde i system. Det giver overblik over organisationens miljø- og klimapåvirkninger, så indsatsen kan tilrettelægges og fokuseres. Samtidig danner miljøledelse basis for en bedre og målrettet styring af forbrug, energi og råvarer - ofte med store besparelser til følge.

Miljøledelse i dag er ikke kun et spørgsmål om at overholde lovgivningen. Det drejer sig også om at forbedre miljø- og klimaindsatsen, at handle miljømæssigt, etisk og socialt fornuftigt og at skabe et godt omdømme.

Miljøledelse i offentligt og privat regi

Vores projekterfaring dækker såvel offentlige som private virksomheder og vi rådgiver om opbygning, indførelse, auditering og certificering af ledelsessystemer inden for energi, klima, miljø og arbejdsmiljø. Altid med fokus på at opbygning og udvikling af enkle og målrettede systemer. Vi rådgiver om miljøledelse efter den internationale standard ISO 14001 og efter den europæiske forordning EMAS II samt arbejdsmiljøledelse i henhold til DS/OHSAS 18001.

Når vi hjælper organisationer og virksomheder med at opbygge og implementere miljøledelse er det altid med en høj grad af fokus på medarbejderinddragelse.

Tværfagligt samarbejde

Rådgivning indenfor miljøledelse er multidisciplinær og omfatter en række relaterede emner f.eks. klimagasreduktion og -tilpasning, bæredygtighed, CSR (Corporate Social Responsibility), livscyklusvurderinger, miljø- og klimarettet produktudvikling, udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøredegørelser, CO2-regnskab, m.m.

Relaterede projekter

Etablering af fælles miljøledelsessystemer i Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Klima og miljø er på dagsordenen i Københavns Kommune og Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 2007 at alle forvaltninger skal være miljøcertificerede inden udgangen af 2008. TMF har således igangsat arbejdet og har på baggrund af Rambølls forslag til opbygning og implementering af et nyt fælles miljøledelsessystem igangsat arbejdet med at etablere systemet i hele forvaltningen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918