Sundhed, produktsikkerhed og arbejdsmiljø

Vi hjælper virksomheder, organisationer og offentlige institutioner med at forbedre deres arbejdsmiljø og reducere risikoen for, at medarbejdere eller andre udsættes for sundhedsfarlige stoffer og kemikalier.

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

Vi arbejder med mange aspekter af arbejdsmiljø, typisk for virksomheder eller organisationer, hvor medarbejdere udsættes for sundhedsfarlige stoffer. Vores eksperter har stor erfaring med at måle og vurdere i hvilken grad mennesker udsættes for kemikalier gennem luft, vand eller jord, gennem indtagelse af mad eller medicin eller i forbindelse med produktion af eksempelvis kosmetik, husholdningsprodukter eller byggematerialer. 

Vi arbejder også med projekter, hvor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø indgår i en virksomheds fælles QHSE ledelsessystem. Desuden udvikler vi hele tiden deres kompetencer ved at bidrage til og formidle ny forskning og udvikling på området.

I nogle projekter er det vores rolle at agere som kundens rådgiver, mens vi i andre fungerer som kundens sikkerhedskoordinator eller leder for at sikre, at arbejdsmiljøledelsen og måden, der arbejdes med arbejdsmiljø på, lever op til kundens krav. Og vi sørger for at arbejdsmiljø bliver indarbejdet i løsninger og aktiviteter helt fra den tidligste planlægning til implementeringsfasen.

Vores ydelser inden for sundhed, produktsikkerhed og arbejdsmiljø omfatter

  • Produktsikkerhed
  • REACH
  • Fjernelse af miljøfremmede stoffer i eksisterende bygninger og nye byggematerialer
  • Arbejdsmiljøplaner, audits og -ledelse
  • Integreret QHSE ledelse
  • Toksikologiske vurderinger
  • Arbejdspladsvurdering
  • Risikovurderinger
  • Indeklima
Vores specialister arbejder tæt sammen med andre af vores forretningsområder såsom byggeri, industri, anlæg og energi.

Projekter

Ombygning og sikkerhedskoordinering hos Novo Nordisk i Kalundborg

Som medicinalvirksomhed, hvis mål er at forbedre livskvaliteten for sine kunder (diabetespatienter) er arbejdsmiljø af den største vigtighed for Novo Nordisk.

Bygherren stiller derfor store krav til arbejdsmiljøet også under ombygningen af fabrikken. Projektet blev gennemført i umiddelbar tilslutning til en producerende afdeling. Projektet blev gennemført til bygherrens tifredshed med mere end 400 dages arbejde uden arbejdsulykker.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918