Støj

Kontakt

Henrik Ravn

Henrik Ravn

Afdelingsleder, Akustik og Støj
T: +45 5161 5814
Allan Jensen

Allan Jensen

Seniorspecialist, Akustik og Støj
T: +45 5161 5812
Johnny Lund-Wendt

Johnny Lund-Wendt

Chefkonsulent, Akustik og Støj
M: +45 5161 2072

Gode lydmiljøer fremmer velvære og sundhed. At tænke lydmiljøet ind i byplanlægningen og planlægningen i det åbne land er derfor ikke kun et spørgsmål om at bekæmpe støj, men måske endnu mere et spørgsmål om at bevare og skabe gode lydmiljøer.

Støjhensyn i VVM-processer og lokalplanlægning kræver overblik og beslutningsgrundlag. Støjmåling og støjkortlægning er et element. Gode løsninger i form af f.eks. støjskærme, støjreducerende asfalt, støjisolerede boliger er et andet.

Et tredje centralt element er formidlingen af de teknisk komplicerede støjforhold til beslutningstagere og borgere, så de har et reelt valg.

Rambøll leverer beslutningsgrundlaget og fokuserer på en god formidling. Men vi udfordrer også gerne vores kunder på betydningen af at skabe gode lydmiljøer.

Støjkortlægning

Ny planlægning kræver beslutningsgrundlag. Det vil ofte være relevant at kortlægge støjen i og ved et område, der udlægges til nye formål. Rambøll anvender de metoder, der kræves af myndighederne, men lægger også vægt på, at tilpasse omfanget til det konkrete behov. Spændvidden er fra en VVM-redegørelse og byudvikling til et kort notat om støj ved en enkelt bolig.

Støj- og vibrationsmålinger

Det kan være relevant at udføre målinger af støj og vibrationer, f.eks. i forbindelse med anlægsarbejder. Målingerne kan anvendes som styringsredskab, der sikrer mod bygningsskader. Vibrationer fra veje og jernbaner er vanskelige at regne sig frem til. Derfor kommer målinger jævnligt ind i billedet. Rambøll har alt nødvendigt måleudstyr og anvender anerkendte metoder.

Kommuneplan og lokalplaner

Planloven stiller krav om støjbeskyttelse, når nye områder skal udlægges til f.eks. boliger. At opfylde dette krav kræver viden om støj fra virksomheder og trafik. Men der er også brug for overblik over Miljøstyrelsens vejledninger på området, som ikke altid giver entydige svar på en konkret problemstilling. Rambøll har erfaring fra talrige opgaver, men følger også hele tiden med i udviklingen og deltager aktivt i debatten om støj og byplanlægning. Vi tilbyder f.eks. at være teknisk rådgiver for såvel kommuner som virksomheder og projektudviklere.

Formidling – lytteeksempler

En støjskærm kan dæmpe trafikstøjen med f.eks. 10 dB. Men hvordan vil vejens naboer opleve ændringen? Rambøll arbejder løbende med udvikling af lytteeksempler, der kan illustrere, hvad der sker, når lydmiljøet i et område forandres. Eksemplerne er gode til information, workshops, borgermøder og uddannelse.

Sagsbehandling og myndigheder

Teknik alene er ikke nok, når støjproblemer skal forebygges. Der er også brug for viden og indsigt i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrelsens vejledninger. Rambøll har været en del af mange forløb og vi kender alle krinkelkroge og faldgruber. Vi tilbyder derfor at bistå i dialogen mellem myndigheder og virksomheder. En god strategi, der fokuserer på alle muligheder frem for tekniske forhindringer, kan ofte være vejen frem.

Rambøll Akustik blandt Nordens største

Rambølls mange akustikere i alle nordiske lande arbejder sammen som én enhed for at kunne levere de bedste løsninger til vores kunder. Derudover lægger vi afgørende vægt på et bredt tværfagligt samarbejde på tværs i hele Rambøll for at sikre de bedste løsninger til virksomheder og myndigheder.

Lydmiljøet påvirker kvaliteten af et byrum

At skabe byrum, der er attraktive for byens borgere, er en udfordring. Et ofte overset element er det lydmiljø, der opleves af brugere og beboere. Ikke desto mindre kan det være afgørende for den kvalitet brugerne oplever. Rambølls viden om lydmiljøets positive og negative elementer kan bruges til skabelse af gode lydmiljøer i byens rum.

Relaterede projekter

Håndtering af støj fra idræt i byudvikling

I udviklingen af interessante nye byområder, der kombinerer idræt og boliger, blev et særligt byplanlægningsredskab til håndtering af støj fra idrætsanlæg taget i brug.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918