Bæredygtighed & Klima

Tab af biodiversitet, øget pres på jordens ressourcer og klimakrisen er eksempler på de globale udfordringer vi står overfor. Vores evne til at se på helheden og vores holistiske tilgang til at tackle disse udfordringer er baseret på systemtænkning, naturvidenskab, ingeniørkundskab og økonomi koblet sammen med mange års erfaring på tværs af sektorer. Med denne tilgang hjælper vi kunder med at skabe stærke bæredygtige resultater. 

For mere information

Eva Himmelstrup Dahl

Eva Himmelstrup Dahl

Senior projektchef
T: +45 5161 8602
Jakob Kirkeskov

Jakob Kirkeskov

Senior chefkonsulent, Miljø & Sundhed
T: +45 5161 8607

Søren Knudsen

MSc, Chemistry, Project Manager
T: +45 5161 8961

Britt Tang Pedersen

Afdelingsleder
T: +45 5161 3484

’Taking climate action’ 

Er det noget din virksomhed ønsker? Vi kan støtte jer i processen med at definere målbare og konkrete tiltag overfor de klimaudfordringer, vi står overfor. Indledningsvis kan vi hjælpe med at identificere og kvantificere virksomhedens klimapåvirkninger. Ved at integrere vores tværfaglige kompetencer med vores indsigt i en bred vifte af sektorer, kan vi derefter hjælpe med at opsætte mål, definere handlingsplaner og hjælpe med at prioritere og implementere langsigtede løsninger. Vores specialister leverer viden indenfor klimagas-emissioner, produkt- og materialevalg og produktion, samt miljøudfordringer i forbindelse med industri, byer og infrastruktur. Vores ydelser indenfor klima dækker bl.a. klimaregnskaber, vurdering af GHG-protokollens scope 1-3, dataanalyser, risikovurderinger, rapportering og verificering, samt udvikling af klimastrategier. 

 

 

Bæredygtighedsperformance 

Bæredygtighed handler ikke kun om planlægning og rapportering, men også om processen med at facilitere omstillingen af selve virksomheden og virksomhedens produkter og services mod FNs bæredygtighedsmål. I Rambøll arbejder vi ud fra en solid bæredygtighedskultur med hele tiden på at gentænke og forbedre bæredygtige design, indkøb, konstruktioner, installationer og projektstyring og på at hjælpe og guide virksomheder med den nødvendige grønne omstilling. Når vi driver forbedringer af bæredygtighedsperformance indenfor sektorer som infrastruktur og byudvikling, bygninger, industri, energi og ressourceudnyttelse lægger vi vægt på tiltag med størst muligt forbedringspotentiale.

 

 

Miljømærkninger, miljøvaredeklarationer og produktsikkerhed 

Industrien, producenter og produktudviklere står overfor dokumentationskrav af deres bæredygtighedstiltag. At kunne måle fremskridt er essentielt og kræver, at man bruger de rigtige værktøjer, således at man sikkert kan kommunikere fremskridt på en ansvarlig måde. Rambølls produktspecialister rådgiver kunder indenfor alle faser af produktudvikling og dokumentationskrav. Vi arbejder med designteams i de indledende faser og med slutevaluering af produktet efter lancering. Rambøll kan vurdere eventuelle påvirkninger på sundhed og principper for bæredygtig kemi og kan rådgive inden for alle aspekter af produktsikkerhed. Rambøll hjælper også med at vurdere cirkularitet, genanvendelighed og miljøprofil af materialer ud fra principperne for cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger /LCA

Bæredygtige indkøb

Der er stor fokus på at indkøbe bæredygtige produkter og ydelser og det kan være svært at vurdere hvornår et indkøb er det bedst mulige ud fra en bæredygtighedsbetragtning. En forsyningskæde kan påvirkes af et konstant skiftende marked, relationer og bæredygtighedsrisici. Vi rådgiver vores kunder i at forstå disse komplekse forhold og dermed skabe grundlag for at træffe et bæredygtigt valg. Vi hjælper med at afgrænse, kortlægge og vurdere et produkts eller en ydelses påvirkninger, samt at udvikle og benytte værktøjer, der kan lede og forbedre processer. Desuden kan vi rådgive omkring miljøvaredeklarationer (EPD’er) og andre miljømærkninger. Bæredygtige indkøb spiller således en afgørende rolle i forhold til at styrke en forsyningskæde. Vores eksperter kan hjælpe med at fastlægge strategier for bæredygtige indkøb og sætte klare visioner og kvantificerbare mål for indkøbspolitikker samt at udvikle specifikke indkøbskriterier og specifikationer for bæredygtighed i udbud og kontrakter. 

 

 

Naturens værdi, biodiversitet og økosystemtjenester

I Rambøll ser på vi naturens værdi i sammenhæng med andre værdier for at opnå et holistisk perspektiv på de bæredygtige løsninger. På den måde kan vi bedre lave forretningsbeslutninger, langsigtet værdiskabelse, forbedre risikoledelse samt konkurrencefordele, og opnå balanceret og sammenlignelig rapportering. Vi har udviklet innovative metoder til at sætte værdi på økosystemtjenester for at kunne vurdere de sociale, miljømæssige og økonomiske værdier som opstår ved menneskers brug af naturen. Vores anerkendte eksperter arbejder med national og international rådgivning af naturens værdi og hjælper med udvikling af politikker.
 

 

Cirkulær økonomi

Omstillingen til cirkulær økonomi vil transformere den måde vi producerer og forbruger produkter og ydelser. Cirkulær økonomi handler om at minimere ressourceforbrug og de miljømæssige effekter af vores produktion og forbrug. Rambølls tilgang er at understøtte omstillingen til et nyt produktions- og forbrugsmønster, hvor miljøbeskyttelse og økonomisk fremgang ikke er hinandens modsætninger. Vi tager udgangspunkt i den individuelle virksomhed igennem en specialtilpasset proces hvor vi understøtter virksomheden i den cirkulære transformation baseret på vidensfunderet rådgivning, ingeniørmæssig snusfornuft og implementerbare løsninger. Vi inddrager videnskab, økonomi og ingeniørviden i et holistisk perspektiv, samt rådgiver om innovative design- og forretningsmodeller for at sikre, at vores kunder opnår de potentiale i at blive en cirkulær økonomisk virksomhed.

 

 

 

Bæredygtighedsstrategi- og metodik 

Argumenterne for at transformere den måde vi driver forretning på i dag, er svære at ignorere. Hvor bæredygtighed tidligere var en tilføjelse eller et initiativ på sidelinjen, bør bæredygtighed nu være en integreret del af kerneforretningen. Vi hjælper kunder fra den tidlige udviklingsfase til implementeringen af en færdig bæredygtighedsstrategi. Vores tilgang handler om at skabe en fælles vision, at handle og præstere, og demonstrere kvantificerbare resultater. Fra at udvikle baseline evalueringer og til at skabe fælles mål for realistiske løsninger, så handler vores udviklingsproces om at skabe transformativ forandring på tværs af organisationen. 

 

 

 

Læs mere her

Sustainable Textiles & Fashion


Download

Survey Managing Sustainability


Download

Corporate Sustainability eBrochure


Download

Product Safety & Stewardship eBrochure


Download

Environmental, Social & Governance brochure


Download

The United Nations Sustainable Development Goals brochure


Download

Healthy Cities brochure


Download

Urban Nature brochure


Download

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites