Analyse og design af master, tårne og monopiles

I vore dage er det utænkeligt at nyde den moderne tilværelse i en enkelt dag uden at kommunikere med andre eller modtage information gennem radio eller TV. På trods af dette, er det, kun de færreste der ved, at disse moderne bekvemmeligheder er afhængige af master og tårne, som bliver designet, bygget og vedligeholdt udelukkende til dette formål. Det er Rambøll som udfører dette arbejde.

Contacts

Ulrik Støttrup-Andersen

Teknisk direktør, Telekommunikation
T: +45 5161 6820

I vore dage er det utænkeligt at nyde den moderne tilværelse i en enkelt dag uden at kommunikere med andre eller modtage information gennem radio eller TV. På trods af dette, er det, kun de færreste der ved, at disse moderne bekvemmeligheder er afhængige af master og tårne, som bliver designet, bygget og vedligeholdt udelukkende til dette formål. Det er Rambøll som udfører dette arbejde.

Master og tårne

Analyse og design af master og tårne kræver en ganske særlig viden og ekspertise, specielt når det drejer sig om bardunerede master. ”En barduneret mast er en af de mest komplicerede strukturer en ingeniør kan stå over for”, udtaler eksperter, som mener der er specielle problemer der knytter sig til disse strukturer, noget der understreges af de mange kollapsepisoder, som har forekommet over årene.

Design af disse strukturer som understøtter antenner, har mange, og ofte modsatrettede, elementer i sig og det overordnede strukturelle layout har en dramatisk påvirkning på konstruktionens belastning. Belastningen er hovedsageligt meteorologisk og stammer fra en kombination af vind og is. Vindens dynamiske egenskaber skal nøje beregnes, da master og tårne er meget påvirkelige overfor sådanne belastninger.

Fra begyndelsen

Rambøll har været aktivt involveret i analyse, design og konstruktionen af master og tårne siden virksomheden blev grundlagt i 1945. I dag er vi udnævnt som den bedste design virksomhed på globalt plan af ENR. Der findes omkring 25.000 til 30.000 master og tårne rundt om i verden, som bærer Rambølls designstempel. Ekstensivt engagement i international standardisering samt research & udvikling sikrer design i verdensklasse.

Rambølls filosofi

Rambølls design filosofi er i dag velkendt i den globale telekommunikationsindustri. Med et konstant fokus på at mindske omkostningerne for vores kunder er vores master og tårne blevet optimeret, hvad angår minimering af vindens belastning, fundamentet, logistik og installationstid. Alt sammen med den højeste kvalitet in mente.

Fokus på standardisering

Rambøll er en aktiv deltager i nationale og internationale grupper og komitéer, som arbejder med udviklingen af nye standarder og anbefalinger inden for master og tårne. For eksempel, er Rambøll stærkt engageret i det eneste globale forum relateret til master og tårne (The IASS Working Group for Masts and Towers), og involveret i udviklingen af den nye Eurocode for atmosfærisk ising (EN 1991-1-9) og om master og tårne (EU 1993:3-1).

Denne involvering giver Rambøll muligheden for at stå i spidsen globalt, hvad angår udviklingen inden for analyse, design og konstruktionen af master og tårne.  

Æstetik

Med et hurtigt voksende antal af nye tårne til mobile netværk, får tårnenes udseende tillagt en større og større betydning, da byggetilladelser i stigende grad bliver sværere at få. Æstetik har altid været essentielt for Rambøll. Et eksempel på dette er ID-tårnene, som er blevet udviklet i samarbejde med de højtagtede, danske arkitekter KHR A/S.

Hvordan køber man Rambølls maste og tårne?

Vores design bliver produceret af kvalificerede producenter i flere lande og vi kan sørge for, at vores kunder kan få deres strukturer optimeret, specielt til deres projekt.

Flere af vores kunder køber speciallavede optimerede strukturer direkte fra vores samarbejdspartnere, og andre vælger at få deres master og tårne konstrueret af en producent efter eget valg.

Analyse og design software

Det har altid været essentielt for Rambøll at stå i spidsen, hvad angår udvikling af viden inden for master og tårne.

I de seneste år har udvikling og forbedring af computerprogrammer inden for design og analyse af master og tårne blevet foretaget inden for virksomheden, hvilket har resulteret i en sofistikeret computerpakke, som formentlig er den mest avancerede i verden indenfor dette felt.

På baggrund af seks årtiers erfaringer har Rambøll udviklet computerprogrammet MAINMAST. Der er ingen tvivl om, at MAINMAST er verdens mest avancerede og præcise computerprogram til dynamiske analyser af bardunerede master.

I forbindelse med dette skal programmerne iTower og RamTower også nævnes.

iTower er en kommercielt tilgængelig softwarepakke fremstillet til analyse og design af selvbærende tårne. Udover at være en yderst effektiv og avanceret software til både transmissions- og telekommunikationstårne, er iTower også meget brugervenlig og inkluderer en række funktioner til forskelligartede analyser.

RamTower er et effektivt og brugervenligt program til beregninger af gittertårne med triangulære eller kvadratiske tværsnit, som bliver eksponeret af vind og is. Flere nationale og internationale standarder for design af tårne er implementeret i RamTower.

Tværfaglig rådgivning

Som en tværfaglig rådgivnings- og ingeniørvirksomhed kan Rambøll levere alle relevante ydelser og specielle analyser, der knytter sig til telekommunikationens infrastruktur. Til maste og tårne kan dette involvere geotekniske evalueringer og designs, elektriske og strømrelaterede evalueringer og løsninger samt inspektioner under fremstilling og installation.

Vi kan også tilbyde projektstyring af udrulning af store netværk.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918