Inspektion og vedligehold

Regelmæssig vedligeholdelse af telekommunikationsbygninger er nødvendig og nogle gange dyr, specielt ved stålstrukturer som master og tårne. Men hvis vedligeholdelsen bliver negligeret kan det blive meget bekosteligt og endda resultere i en sammenstyrtning.

Contacts

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af telekommunikationsinstallationer har været en vigtig del af Rambølls rådgivningsydelser i mere end 30 år. Vi har varetaget eftersyns- og vedligeholdelsesprogrammer på en lang række forskellige telekommunikationsstrukturer i Europa, Asien og Mellemøsten.

For nylig er vi også blevet bedt om at gennemføre inspektion og målinger på andre dele af den passive infrastruktur, såsom strømforsyning og elektriske installationer.

Inspektion

Som regel kræver et eftersyn af et telekommunikationssite et fysisk kontroltjek af strukturen, hvor den bliver besteget. Alle dele af strukturen bliver inspiceret, hvilket selvfølgelig også inkluderer fundamenterne.  

Strukturerne vi inspicerer er:

  • Bardunerede stålmaster med fundament
  • Stål- og cementtårne inklusiv fundamentet
  • Skorstene og enkeltstående pæle med fundament
  • Parabolantenner
  • Glasfiberkonstruktioner
  • Tagmonterede telekommunikationsstrukturer
  • Faciliteter såsom tekniske arbejdsrum, containere og antenner

Reducering af driftsfejl og udfald

Det er bekosteligt, når telekommunikationsstrukturer er ude af drift og kan skabe problemer for operatørerne og modtagerne. Dog kan risikoen for driftsfejl og udfald på grund af dårligt udstyr nedsættes drastisk, når infrastrukturen og dens tilstand bliver kontrolleret og målt hyppigt.

For at opnå dette har Rambøll udviklet en teknik til at inspicere et site ved at bruge termiske kameraer, anemometre, vibrationssensorer, tangamperemeter og lydmålere. Til sammen kan disse instrumenter grundigt måle og følge udstyrets tilstand og funktionsdygtighed.

Ledelsesværktøj og rådgivningsydelser

Rambøll kan udføre inspektioner af alle telekommunikationssites og kan tilbyde ledelsesværktøj og rådgivningsydelser såsom sitetilføjelser, sitemodifikationer, sitereparationer og ledelse og styring af faciliteter, ejendom, lejekontrakter, offentlige myndigheder, leverandører og økonomi.

Strategiplanlægning

I samarbejde med vores kunder sammensætter vi en strategi for inspektion og vedligeholdelse af både telekommunikationsstrukturerne og sitefaciliteterne. Vi tager hensyn til alle vigtige aspekter. Strategierne, som vi leverer, søger at optimere ressourceforbruget for at sikre løsninger i høj kvalitet til fornuftige priser.

Rapportering og styring med RamSite™

Vi samler og specificerer dine resultater fra inspektionen i en skematisk rapport underbygget af billeder og leverer strategier for fremtidig vedligeholdelse. At implementere resultaterne og vedligeholdelsesstrategien i en database er den mest fremsynede løsning. Som en hjælp til dette har Rambøll udviklet flere værktøjer.

Rambølls softwareprogram til sitestyring, RamSiteTM 2.0, gør, at vores kunder har mulighed for at holde styr på al relevant siteinformation for den samlede telekommunikationsinfrastruktur. RamSiteTM 2.0 er et essentielt værktøj til at planlægge og følge udviklingen af inspektioner og vedligeholdelse. Værktøjet gør det også muligt at styre infrastruktur og faciliteter på samlede telekommunikationsnetværk.

Vi kan hjælpe

Rambøll har været dybt involveret i alle discipliner og områder inden for analyse, design og konstruktion af telekommunikationsnetværk og -infrastruktur lige siden Rambølls grundlæggelse i 1945.

Vi har i alle disse år arbejdet sammen med adskillige tv-signaludbydere, mobiloperatører og udstyrsforhandlere på globalt plan. Denne erfaring og ekspertise vil blive stillet til din disposition.

Fortæl os hvad du har brug for, så vi kan finde frem til den bedste løsning for din virksomhed. Baseret på dit firmas behov og specifikationer er vi sikre på at vores samarbejde vil leve op til jeres ønsker og forventninger.

Tværfaglig rådgivning

Som en tværfaglig rådgivnings- og ingeniørvirksomhed kan Rambøll levere alle ydelser og specielle analyser, der knytter sig til telekommunikationens infrastruktur. Til maste og tårne kan dette involvere geotekniske evalueringer og designs, elektriske og strømrelaterede evalueringer og løsninger samt inspektioner under fremstilling og installation.

Vi kan også tilbyde projektstyring af udrulning af store netværk.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918