Måling af elektromagnetisk stråling

EMR er det elektriske eller magnetiske felt, som alle strømbrugende apparater udsender. Rambøll tilbyder rådgivning om EMR og måling af EMR-niveauer, både i forhold til arbejdsmiljøregler og naboer til sites med antenner til mobiltelekommunikation.

Måling af elektromagnetisk stråling

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Elektromagnetisk (E-field) og magnetisk (H-field) malinger

Rambøll har siden 2004 tilbudt selvstændig rådgivning til EMR (elektromagnetisk stråling) målinger.

Rambøll kan udføre elektromagnetiske målinger med specialiseret udstyr, som bliver kalibreret og godkendt hvert andet år. En bred række E-field frekvenser op til 6GHz bliver dækket – radio, TV, mobil, Wi-Fi, lokale netværk og mange andre tjenester. Målingerne bliver udført i henhold til Rambølls kvalitetssystem, som følger DS/ISO 9001. Rambøll er også udstyret til at foretage H-field (magnetisk) målinger, som ofte er tilstedeværende i industriel produktion i forbindelse med f.eks. svejsning af plastik.

Rapporterne bliver udarbejdet med fokus på, at kunderne skal kunne læse og forstå dem uden nogen specielle forudsætninger inden for emnet. At måle og rapportere om elektromagnetisk stråling er vanskeligt, men Rambølls medarbejdere er uddannet netop til at udføre sådanne opgaver.

Arbejdsmiljøregler vedrørende EMR - BEK 472

Bekendtgørelse BEK nr 472 af 25/05/2016 om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet stiller krav til firmaers kendskab til elektromagnetiske felter, som medarbejdere bliver udsat for under deres arbejde. Arbejdsgivere forpligtes til at vurdere, om deres medarbejdere udsættes for elektromagnetisk stråling i niveauer højere end de vedtagne grænseværdier. Dette er første gang, der har været en egentlig lovgivning til beskyttelse af arbejdere mod elektromagnetisk stråling, idet der hidtil kun har været lovgivning til beskyttelse af den almene befolkning i offentligt tilgængelige områder samt beboelse.

Det er ifølge lovgivningen tilladt at foretage en teoretisk vurdering af, hvorvidt der er risiko for overskridelse af grænseværdierne for henholdsvis E-Felt (elektrisk felt) og H-Felt (magnetisk felt). Dog skal man i tvivlstilfælde foretage målinger, og her har Rambøll kalibreret måleudstyr, så man ved måling kan kvantificere de elektromagnetiske felter.

Herudover skal der tages særlige hensyn til gravide eller personale med medicinske implantater, hvortil der gælder skærpede krav. Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne, og området, hvor dette sker, ikke har været markeret/afspærret, vil arbejdsgiveren kunne holdes ansvarlig. Det er derfor vigtigt at have styr på EMR-niveauerne.

Bekymrede naboer

Rambøll er i kontakt med bekymrede naboer til installationer, hvor elektromagnetisk stråling er på dagsordenen. Alle spørgsmål, som naboerne stiller, kan besvares ved hjælp af aktuelle målinger der viser, at strålingen er inden for de anbefalede grænser. Dette er medvirkende til at mindske usikkerheden og evt. tvivl omkring installationerne.

Rambøll kan med EMR rapporten i hånden være med til at oplyse både naboerne og de mobile operatører om de faktiske forhold, hvilket gør begge parter i stand til at diskutere og udveksle synspunkter på et oplyst grundlag. Møder bliver oftest holdt hjemme hos naboerne eller steder som er mest belejligt for dem. Den største bekymring er ofte de ikke-synlige farer, og her kan eventuelle tvivlsspørgsmål blive adresseret af eksperter med den fornødne viden omkring mobil strålingsteknologi.

Installationer  

Tagantenner kræver en særlig indsats for at undgå, at almindelige mennesker uafvidende bliver udsat for stråling fra panelantenner. Rambøll kan rådgive ejeren af bygningen så disse situationer kan undgås. Ydermere har Rambøll den fornødne viden og det nødvendige udstyr til at kontrollere og verificere at grænseniveauer ikke overstiges.

EMR-kursus

Rambøll tilbyder at holde et kort kursus i EMR, i forbindelse med at vi foretager målinger. Dette vil hjælpe f.eks. arbejdsmiljørepræsentanter til bedre at kunne håndtere medarbejdernes forespørgsler/ bekymringer.

Vi kan hjælpe

Rambøll har været involveret i alle discipliner og områder inden for analyse, design, konstruktion og drift af telekommunikationsnetværk og infrastruktur lige siden Rambølls begyndelse i 1945. Vi var de første rådgivere inden for mobile netværk fra begyndelsen i 1980erne og vi har indgående viden om sites og om måling af stråling.

Tværfaglig rådgivning

Som en tværfaglig rådgivnings- og ingeniørvirksomhed kan Rambøll levere alle relevante ydelser og specialiserede analyser, der knytter sig til telekommunikationens infrastruktur.

Publikationer

Bekendtgørelsen om eksponering for elektromagnetiske felter

Læs "Bekendtgørelsen om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet" (e-publikation, åbner i nyt vindue)

Relaterede projekter

Hospitalsansatte anvender trådløs teknologi

Undersøgelse af EMF-niveauer på Aarhus Universitetshospital

Rambøll har udført en undersøgelse for Aarhus Universitetshospital for at klargøre om EMF-niveauerne på hospitalet overstiger de anbefalede niveauer. Undersøgelsen var en reaktion på bekymring for, at forhøjede EMF-niveauer (elektromagnetiske felter) kunne udgøre en risiko for hospitalsudstyr.

Målinger foretaget i et fuldt lastet tog

Undersøgelse af EMF-niveauer i elektriske tog

Rambøll har udført en sundhed- og sikkerhedsevaluering af EMF-niveauer i elektriske tog for en nyetableret toglinje i Californien, USA.

Hustag med antenner

Undersøgelse af EMR-felter på taget af engelsk universitet

Rambøll har udført en undersøgelse af EMR-felter fra tagantenner for et universitet i London. Undersøgelsen var en reaktion på bekymring for, at elektromagnetisk stråling fra tagantennerne potentielt kunne udgøre en sundhedsrisiko for ansatte, der arbejder på universitetets tag.

Antenner på taget af beboelsesejendom.

Kontrol af EMR/EMF-niveauer i private hjem

Mange borgere har udvist bekymring for, om EMF-niveauerne (elektromagnetiske felter) i deres bolig er sundhedsskadelige. De har derfor bedt om at få målt EMF-niveauerne. 

Måling omkring Operaen i København.

Kontrol af DAS-anlæg i Operaen

Mobilnet er i konstant forandring med nye teknologier, optimeringer af eksisterende områder m.m., og det er vigtigt, at samspillet mellem DAS-anlægget indendørs i en bygning arbejder sammen med mobilnettet udendørs.


Måling i klasselokale.

Kontrol af EMR fra WiFi på svenske skoler

Lærerne på flere svenske skoler var bekymrede for, om det nyligt opsatte WiFi kunne være skadeligt for eleverne i folkeskolerne. Derfor bad de Rambøll om at foretage EMR-målinger i klasselokalerne. 

Check of EMF levels at upper secondary school in Aarhus, Denmark.

Måling af EMR med efterfølgende rapport. Generel rådgivning.


Måling af EMR udsendt fra transformerstation.

Måling og rådgivning om EMR på fabrik for farmaceutisk udstyr, samt information til arbejdsmiljørepræsentanter.

Ifølge EU-direktiv 2013/35/EU skal alle virksomheder kende til niveauerne for elektromagnetiske felter som medarbejderne udsættes for. Dette kan ske ved teoretisk beregning eller ved måling af de faktiske felter. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918