Netværksstudier og økonomisk evaluering

Mobile og TV-telekommunikationsnetværk er værdifulde erhvervelser. At anslå den korrekte værdi kan være nødvendigt, i tilfælde af et salg eller hvis det påkræves af myndighederne. Teknisk optimering, hvilket også inkluderer studier af socioøkonomisk påvirkning med udgangspunkt i frekvensundersøgelser, efterspørges af frekvensregulatorer, således at de kan tage velovervejede beslutninger.

Contacts

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045
Rambøll har været i telekommunikationsbranchen i mange år og kan derfor tilbyde den rette arbejdsgruppe til et projekt. Vi kombinerer vores egne eksperter og eksterne rådgivere i et uovervindeligt hold, som kan håndtere alle aspekter forbundet med netværksstudier og evaluering.

Netværksstudier

Den kommende udvikling inden for telekommunikation vil blive ved med at skabe nye muligheder for offentligheden og samtidig skubbe gamle teknologier til siden. Denne udvikling stiller krav til nye former for netværksstudier. Et spørgsmål opstår: Er netværket klar til fremtiden eller passer digital TV eller mobil bredbånd til den socioøkonomiske frekvensallokering? I den forbindelse har Rambøll haft muligheden for at oprette projektgrupper internt i virksomheden, som kan udføre disse studier.

På grund af manglende konkurrence inden for udlejning af antennepladser på høje master, har myndighederne givet specifikke instruktioner om hvordan dette problem skal håndteres. Ejeren af den pågældende infrastruktur skal herefter udarbejde en gennemsigtig pris på al infrastruktur, således at myndighederne kan overbevises om, at niveauet på lejen afspejler de faktiske omkostninger.

Økonomisk evaluering

Investorer som er interesserede i at købe et netværks infrastruktur skal udarbejde en detaljeret evaluering af infrastrukturen, før et tilbud kan laves. Hvis prisen er fastsat på baggrund af falske eller utilstrækkelige informationer, er der risiko for, at investeringen ikke bliver givtig. Rambøll har været involveret i denne type evalueringer i adskillelige lande og har en omfattende viden om infrastruktur og fremtidens behov.

Ydermere har vi den fordel, at vi løbende skaber design og leverer ny infrastruktur, hvilket hjælper os med at holde vores viden opdateret. Rambøll udfører også inspektioner af infrastruktur og planlægger korrigerende foranstaltninger, således at niveauet på infrastrukturen forbliver høj. Dette giver Rambøll en fordel over konkurrenterne, da vi har interne eksperter, der har et komplet overblik over området.

Vi kan hjælpe

Hvis I kontakter os med jeres behov, kan vi sammensætte et hold med kundskaber der dækker over adskillige aspekter af netværksstudier og økonomisk evaluering. Ydermere har vi samarbejdspartnere, som kan hjælpe, når det drejer sig om specialiseret viden om bredbånd og mobil infrastruktur. Vi forsikrer jer, at vi sammen kan tilbyde vidtrækkende løsninger, der inkorporerer de fornødne kompetencer.

Tværfaglig rådgivning

Som en tværfaglig rådgivnings- og ingeniørvirksomhed kan Rambøll levere alle relevante ydelser og specialiserede analyser, der berører telekommunikationens infrastruktur.Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918