Rådgivning om mobildækning og DAS-anlæg

Dårlig mobildækning bliver mere og mere kritisk, for både private og offentlige virksomheder. For at forretningen kan køre, kræver det, at der er dækning overalt, og at mobildækningen fungerer korrekt. Efterhånden som huse bliver mere miljøvenlige med bedre isolation, holder man også i højere grad mobilsignalerne ude.

Måling af dækning indendørs

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Der findes mange løsninger på, hvordan man kan få mobilsignalerne ”ind i varmen” igen. Rambøll kan hjælpe med sådan mobilrådgivning med henblik på at vælge den rigtige løsningsmodel.

Hvilken operatør leverer mobildækning i lige netop dit område? Og hvis ingen gør det, hvad gør man så? Dette og meget mere kan Rambøll hjælpe med. Vi tilbyder følgende:

  • Måling af aktuel dækning indendørs såvel som udendørs
  • Rådgivning til valg af løsningsmodel for mobildækning i lokalområder
  • Rådgivning og projektledelse i forbindelse med etablering og/eller ombygning af DAS-anlæg (Distributed Antenna System)
Har virksomheden allerede et DAS-anlæg, som ikke fungerer godt, kan vi hjælpe med at afdække problemerne. Et DAS-anlæg er ikke noget, som man blot kan købe, få installeret og så glemme alt om. Der kommer nye mobilteknologier og nye frekvensområder, og der bliver bygget om i bygningen. Et område, som førhen er blevet brugt til lager, skal måske pludseligt bruges til kontor, hvorved brugen af området ændres markant. Et ventilationsanlæg bygges om, og i den proces anbringes der et ventilationsrør tæt på en antenne, eller et metalskilt hænges op ved antennen, og dermed opstår der et dækningshul. Rambøll anbefaler derfor, at mobildækningen fra DAS-anlægget jævnligt kontrolleres, også før klagerne begynder at strømme ind.
 

Mobiltilkalde-/alarmsystem

Sygehuse f.eks. har ofte et tilkalde-/alarmsystem, hvor opgaver og alarmer tastes ind på en computer, hvorefter de sendes til medarbejdernes smartphones. Er der problemer med systemet, kan det være svært at afgøre, hvor fejlen ligger - i serveren, i eget IT-netværk, i operatørens IT-net eller mobilnet, eller et helt andet sted. Rambøll kan hjælpe med at afdække problemerne. Vi tilbyder:
  • Projektledelse
  • Kontrolmålinger af mobilnettets dækning/funktion
  • Håndtering/koordinering af flere leverandører
  • Upartisk dataindhentning og -sortering
  • Rådgivning i forbindelse med løsningsmuligheder

Wi-fi

Trådløst netværk bliver stadigt mere og mere udbredt og skal kunne mere. Herunder Voice over wi-fi (IP-Telefoni), positionering og ikke mindst almindelig data med høj båndbredde. Dette stiller store krav til funktionaliteten og ikke mindst til dækningen, hvor det nu er mere kritisk end nogensinde med dækningshuller.
 
Se en nærmere beskrivelse af, hvad Rambøll kan måle på mobilnet og wi-fi.
 

Erfaring inden for telekommunikation og mobilrådgivning

Rambøll har været involveret i alle discipliner og områder inden for analyse, design, konstruktion og drift af telekommunikationsnetværk og infrastruktur lige siden Rambølls etablering i 1945. Vi var de første rådgivere inden for mobile netværk fra begyndelsen i 1980’erne, og vi har indgående viden om mobilnet og om målekørsel. Denne erfaring og ekspertise stiller vi til rådighed og finder sammen med vores kunder frem til den bedste løsning for den pågældende virksomhed.
 

Tværfaglig rådgivning

Som en tværfaglig rådgivnings- og ingeniørvirksomhed kan Rambøll levere alle relevante ydelser og specialiserede analyser, der knytter sig til telekommunikationens infrastruktur.

Fejlfinding tele- og datakommunikation

Når der opstår fejl i tele- og datakommunikationen, er det tit med meget store konsekvenser. Problemet skal løses hurtigt og effektivt. Tele- og datatrafikken bliver mere og mere kompleks, og ofte er der mange forskellige processer kørende i en kæde (App, mobiltelefoni, fastnet, it-system, m.m.), hvor bare en enkelt lille fejl får hele systemet til at bryde sammen.

Da der ofte skal trækkes på rigtigt mange eksperter inden for hver sit felt, har Rambøll indgået samarbejde med flere underrådgivere, så vi kan dække et langt større område i forbindelse med en fejlfindingsopgave – en for kunden ”one-stop-shop”-løsning. Rambøll kan derfor nu tilbyde at stille med et team inden for kort tid til at løse komplekse fejlfindingsopgaver inden for tele- og datakommunikation. Eksperter bliver tilknyttet efter behov, så tidsforbruget kan minimeres og normal drift etableres.

Vi sætter et team sammen afhængig af udfordringen og de teknologier, der er i processen. Der er fokus på at gøre det nemt for kunden, så kræfterne kan bruges andre steder.

Projekter

Billedet viser et eksempel på måling i tog. Der er benyttet Ascom’s Tems Pocket med GPS positionering.

Landsdækkende benchmark på samtlige af Danmarks togstrækninger

Rambøll har i efteråret 2015 foretaget en komplet landsdækkende benchmark mellem 2 mobiloperatører.

Således benyttes det bærbare måleudstyr til indendørs målinger.

Dækningskontrol i nybygget sygehusfløj

I efteråret 2015 foretog Rambøll en komplet dækningskontrol af mobilnettene i en nybygget fløj til et sygehus.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918