Jernbanesikkerhed

Kontakt

Pernille Thorup Adeler

Pernille Thorup Adeler

Afdelingsleder, Banesikkerhed
T: +45 5161 6172

Gennem de senere år har jernbanemyndighederne i stigende grad stillet krav om en fælles metode til håndtering og dokumentation af jernbanesikkerhed. I dag udgør hhv. nationale krav og EU-krav baseret på Common Safety Method (CSM) og TSI’er (Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet) grundlaget for processen for og dokumentation af jernbanesikkerheden. 

Denne relativt nye udvikling har skabt et stort behov hos kunderne for assistance til at tilpasse processen til projekterne samt hjælp til enten at drive processen eller gennemføre den uafhængige assessment, som er påkrævet af CSM. 

Skræddersyet projektleverance inden for jernbanesikkerhed

Rambøll yder assistance til organisering og gennemførelse af sikkerhedsprocessen for at sikre, at den passer til det enkelte projekt og tager alle tilknyttede sikkerhedskrav i betragtning. Vi har udviklet en række avancerede værktøjer, som er specielt tilpasset sikkerhedsgodkendelsesprocessen. Disse værktøjer udgør en integreret del af vores projektydelser. 

Endvidere er RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) en integreret del af vores arbejdsproces i baneprojekter. Vi tilbyder også specifik rådgivning indenfor RAM lige fra etablering af en RAM politik, til RAM ledelse, detaljerede RAM analyse og opfølgning på RAM gennemførelse. 

Akkrediteret assessor

Rambøll er akkrediteret som CSM assessor til at udføre uafhængig assessment af Jernbanens Drift, Organisation og Tekniske delsystemer inden for jernbaneinfrastruktur og områder inden for rullende materiel. Med vores omfattende erfaring, kan vi planlægge en assessmentproces der passer til ethvert projekt og udføre kompetent assessment af sikkerheden ved at fokusere vores assessment der, hvor det giver størst sikkerhedsmæssig værdi. 

Rambølls akkreditering som assessor inden for risikoevaluering og -vurdering iht. den fælles sikkerhedsmetode CSM RA ses af DANAKs hjemmeside

Der udføres uafhængig assessment på projekter, hvor Rambøll ikke tidligere har været og ikke fremtidig vil blive involveret i aktiviteter, og derfor kan betragtes som både upartisk og uafhængig. 

Tæt samarbejde

Vores kunder modtager al nødvendig sikkerhedsdokumentation i rette tid og under hensyntagen til alle tidskrævende godkendelsesprocedurer. Vi trækker på erfaringer fra en lang række projekter og forstår til fulde den godkendelsesproces, kunderne står overfor. Rambøll indgår i tæt samarbejde med myndigheder, assessorer, bemyndigede organer, operatører og jernbaneaktører på projekterne.

Læs desuden mere om vores ydelser inden for Risiko og Sikkerhed.

Projekter

Refleksioner i togvinduer

Cityringen

Cityringen er Københavns nye førerløse metro baseret på principperne fra den eksisterende metro i København med indvielse i september 2019.

Rambøll har været assessor på den kommende Carlsberg Station

Carlsberg Station: Assessment af sikkerhed på trafikalt knudepunkt

Med 12.000 forventede passagerer dagligt vil den kommende Carlsberg Station blive porten til byområdet Carlsberg Byen. Rambøll står for vurderingen af jernbanesikkerheden på den travle station.

Jernbanesikkerhed

Køge Bugt Banen - Assessment

Formålet er at gennemføre uafhængig assessment af den risikostyring og risikovurdering, som er gennemført i fornyelsesprojektet på S-togs strækningen på Køge Bugt Banen.

Billede af byggegrunden

Jernbanesikkerhed spiller væsentlig rolle for igangsættelse af stort boligprojekt

Rambøll hjælper boligudviklingsselskabet, Gefion Group med at håndtere og dokumentere jernbanesikkerhed i forbindelse med Rødovre Port – et 37.500 m2 stort boligprojekt tæt på Rødovre station.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites