Drift og vedligehold

Broer og tunneler er nøgleelementer i infrastrukturen, og de kan blive nedbrudt på grund af miljømæssige eller mekaniske forhold. Svigt eller en ikke planlagt lukning af en bro har store konsekvenser for trafikken og kan give uventede omkostninger.

Kontakt

Morten de la Motte

Morten de la Motte

Afdelingsleder, Bro- og tunnelvedligehold
T: +45 5161 6241
Claus Madvig Petersen

Claus Madvig Petersen

Afdelingsleder, Eksisterende broer og monitering
T: +45 5161 8725

Pia Jacobsgaard-Iversen

Markedsdirektør, Trekantområdet
T: +45 51615605

Rambøll rådgiver alle, der har driftsansvaret for konstruktioner og anlæg - i alle størrelser.

Gennem en målrettet og individuelt tilpasset indsats medvirker vi til, at de store samfundsværdier bevares, vedligeholdes, ombygges og fornyes, altid ud fra den nødvendige viden om konstruktionerne.

Konstruktioner skal vedligeholdes

Alle udendørs konstruktioner nedbrydes, som tiden går. Men udgifterne til reparationer kan i meget stort omfang både forudses og minimeres, hvis man gennemfører systematiske eftersyn og løbende vedligehold.

Systematisk vedligehold

Rambøll rådgiver inden for systematisk vedligehold af broer, tunneller, havne og andre infrastrukturanlæg.

Effektiv indsats

Vi rådgiver inden for alle tænkelige aktiviteter i en konstruktions driftsfase. Formålet er at udnytte driftherrens midler effektivt, så konstruktionerne kan fungere som forudsat med den mindst mulige indsats i hele driftsfasen.

Faglig ekspertise i top

Vores rådgivning udføres af medarbejdere med alle nødvendige kvalifikationer, med det rette udstyr og med al nødvendig backup fra andre fageksperter. Vi har også vores eget materialelaboratorium. Rambøll udfører mange forsknings- og udviklingsprojekter med både danske og internationale samarbejdspartnere. Derfor kan kunden være sikker på, at vores rådgivning altid er baseret på den nyeste viden.

Læs mere

Bæreevne og sikkerhed

Af broer, tunneller og havnekonstruktioner.
Læs om vores ydelser inden for bæreevne og sikkerhed som online publikation eller som pdf

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918