NDT-metoder

Kontakt

Jesper Stærke Clausen

Jesper Stærke Clausen

Ingeniør
T: +45 5161 6150
KON

Kim Obel Nielsen

Afdelingsleder, Asset Management and M&E of Bridges and Tunnels
T: +45 51616140
NDT-metoder (NDT = Non Destructive Testing) bruges som regel i forbindelse med særeftersyn eller reparationsprojekter. Normalt kombineres NDT-metoder med mere eller mindre destruktive prøvninger for at kalibrere resultaterne.
Med NDT-metoderne giver Rambøll bygværksejeren detaljeret viden om konstruktionens aktuelle tilstand i udvalgte områder uden at skade konstruktionen. Mere viden om skadestyper og -omfang betyder optimal udnyttelse af budget, forøgelse af bygværkets levetid, og - specielt for broer og tunneler - minimering af gener for trafikanter.

Ud over at identificere områder med defekter som f.eks.:
 • Lamineringer
 • Stenreder
 • Større revner
 • Udstøbningsfejl i elementsamlinger
 • Mangelfuld injektion i korrugerede rør
giver vi bygværksejeren viden om:
 • Trykstyrke
 • Dæklag
 • Armeringskorrosion
 • Korrosionshastighed
 • Godstykkelse af metalkonstruktioner
 • Trykkelser af konstruktioner
 • Revnedybder
 • Placering af indstøbte emner
 • Lagtykkelser af maling, zing m.m.
Undersøgelserne giver generelt input til beregning af konstruktionens restlevetid.

Prøvningsudstyr

Til udførelse af NDT-prøvninger råder Rambøll blandt andet over følgende:

 • Galva-Pulse
EKP-målinger til lokalisering af områder med armeringskorrosion og til bestemmelse af korrosionshastigheder. Udstyret benyttes til armerede betonkonstruktioner.
 • Covermeter
 • 2D/3D HR-radar
Målinger af dæklaget for armerede betonkonstruktioner. Der kan endvidere foretages en bestemmelse af armeringens placering og dimension.
 • CAPO-test
Bestemmer betonens trykstyrke.
 • RCT- og RCTW-undersøgelser
Bestemmer betonens indhold af frie og bundne klorider. Analysen kan gennemføres i marken eller i laboratoriet.
 • Impact-Echo
 • SMASH, Impulse-Response.
Bestemmer pladetykkelse, lamineringer, revner, stenreder, injektionskvalitet samt dybde af åbne overfladerelaterede revner. Udstyrene kan benyttes til såvel betonkonstruktioner som til asfalt.
 • Ultralydsudstyr
Måler lagtykkelser, lydhastigheder, revnedybder samt godstykkelse af metaller, glas og porcelæn samt lokaliserer lamineringer. Godstykkelsesmålinger kan udføres under vand på f.eks. stålpunskonstruktioner. 

Læs mere

Kontrol af betonsøjler med korrugerede rør

Samlingen af betonelementer i nye bygninger er yderst vigtig, ikke kun for bygningernes statik men også mht. støj og lugtgener. Læs mere om hvordan man undgår frostskader i vores brochure om kontrol af betonsøjler med korrugerede rør.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites