Tilstandsvurderinger

Kontakt

Pia Jacobsgaard-Iversen

Pia Jakobsgaard-Iversen

Markedsdirektør, Trekantområdet
T: +45 51615605

Anders Rytter

Afdelingsleder, Havne, Veje og Anlæg
T: +45 5161 7497
Helle Howe Kjærgaard

Helle Howe Kjærgaard

Afdelingsleder, Veje og Anlæg, Fyn
T: +45 5161 4514
KON

Kim Obel Nielsen

Afdelingsleder, Asset Management of Bridges and Tunnels
T: +45 51616140
Det er nødvendigt at kende et bygværks tilstand for at kunne planlægge og gennemføre optimalt drift og vedligehold. Vi vurderer tilstanden gennem forskellige eftersynsaktiviteter og med anvendelse af mere eller mindre avancerede metoder efter behov.

Rutineeftersyn

Rutineeftersynet skal skabe overblik over de kommende driftsreparationer på bygværket for det indeværende år. Samtidig skal det også være en hjælp for bygherren til at skaffe sig et oveblik over mulige reparationer i de kommende 5 år. 

Generaleftersyn

Generaleftersynet er et regelmæssigt eftersyn, som foretages for at overvåge konstruktionens tilstand og dermed på en systematisk måde at registrere behovet for reparations- og vedligeholdsarbejder.

Særeftersyn

Særeftersyn betegner forskellige typer dybtgående undersøgelser. Særeftersyn udføres for at finde årsagen til og omfanget af den aktuelle nedbrydning samt for at kunne udpege den bedste vedligeholdsstrategi.

Undersøgelsesmetoder

Traditionelt skelnes mellem destruktiv prøvning og ikke-destruktiv prøvning. Generelt bruges destruktiv prøvning (ophugninger i beton, udboring af betonprøver eller udskæring af stålemner til laboratorieanalyser) til i detaljer at fastslå tilstanden i et begrænset område.

Ikke-destruktiv prøvning er oftest overbliksgivende og kan bruges over større arealer. Typisk bruger vi destruktive prøvninger til at kalibrere resultaterne af de ikke-destruktive metoder. Hermed opnår vi værdifuld viden om tilstanden i et stort område baseret på få destruktive prøver og dermed en begrænset ødelæggelse af konstruktionen. Ikke-destruktiv prøvning betegnes ofte med den engelske forkortelse NDT (Non Destructive Testing).

Visuelle undersøgelser kan suppleres med anvendelse af droner fra luften eller ROV (fjernstyret miniubåd) under vand. Disse muligheder giver et hurtigt overblik og mulighed for at udvælge de mest optimale områder, når detaljerede undersøgelser skal udføres. 

Mobilt laboratorium

Rambøll råder over et veludstyret mobilt laboratorium med udstyr til at udføre mange forskellige undersøgelser direkte på beton- og stålkonstruktioner. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites