Trafikplanlægning og -sikkerhed

Store dele af vores trafikplanlægning handler om at skabe god mobilitet. God mobilitet er afgørende for et velfungerende samfund. Mobilitet handler både om god fremkommelighed og integration mellem forskellige transportmidler. De handler om, at vi kan tænke nye og bæredygtige transportmuligheder ind vores transportsystem.

Rambøll udfører innovativ og helhedsorienteret trafikplanlægning og vejprojektering på alle niveauer fra landsdækkende infrastruktur til lokal trafiksanering og design af det enkelte byrum, som grundlag for at sikre god mobilitet.

Kontakt

Helle Huse

Helle Huse

Senior projektchef
T: +45 5161 3625

Trine Bunton

Afdelingsleder, Bygherrerådgivning og bæredygtighed
T: +45 5161 7795

Funktion – æstetik – trafiksikkerhed – bæredygtighed

Vores løsninger forener funktionalitet, æstetik, trafiksikkerhed og bæredygtighed. Vi er vant til at sætte os ind i komplekse sammenhænge, tænke nyt og få ting til at ske. Og vi indarbejder ny teknologi samt klima- og miljøhensyn i vores projekter.

Håndtering af trængsel og CO2-reduktion

Ved hjælp af nye, innovative værktøjer og løsninger skaber vi en bedre trafikal hverdag med mere service for borgerne. Gennem projekter, der udnytter eksisterende veje bedre og med øget information til trafikanterne, kan vi håndtere den stigende trængsel på vejnettet, øge trafiksikkerheden og reducere CO2-udslippet.

Holdbar trafiksanering

Vi planlægger og gennemfører trafiksanering og renovering af gader og pladser for at skabe et trafiksikkert og smukt miljø for både fodgængere, cyklister og bilister med belægninger og gadeinventar designet til at kunne holde langt ud i fremtiden.

Sparring om processtyring og borgerinddragelse

Vi tilbyder kunder og bygherrer både teknisk bistand, processtyring og sparring i hele processen, og vi er særligt gode til at inddrage borgere og interessenter i oplevelsesrige og klart definerede processer.

Publikationer

ITS Brug hovedet og spar op


ITS Brug hovedet og spar op

ITS Den mobile rejseplan


ITS Den mobile rejseplan

Relaterede projekter

Bedre mobilitet for skoleelever i Gentofte

Rambøll har udarbejdet et forslag til et samlet cykelrutenet i Gentofte Kommune. Formålet er at skabe bedre mobilitet og tilgængelighed til alle skoler i kommunen.

Vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningen

Rambøll har i et samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en vejledning om trafiksikkerhed målrettet byplanlæggere i kommuner og private firmaer. Vejledningen skal sikre, at hensyn til trafiksikkerhed også tænkes ind i de tidlige planlægningsfaser - blandt andet i lokalplanerne.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites