Skoleveje

Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen

Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen

Chief Consultant
T: +45 51617660

Trafikkaos på skoleveje er som regel begrænset til et kort tidsrum, og det er ofte let - og i nogle tilfælde også billigt - at gøre noget ved det.

Rambøll rådgiver skoler og kommuner om at skabe en trafikadfærd omkring skolerne, der får flere til at cykle og gå, så børnene får mulighed for at lære at færdes alene i trafikken og få sunde transportvaner i en tidlig alder.

Fra skolevejsanalyse til adfærdsændring

Arbejdet med skoleveje kan gribes an på flere måder, afhængigt af de lokale udfordringer og muligheder. Ved nogle skoler kan problemer afhjælpes med en målrettet informationsindsats. Andre steder er det mest effektivt med vej- og trafiktekniske løsninger. Uanset metode anbefaler vi altid et tæt samarbejde med både elever, ansatte og forældre ved skolen for at kunne finde de bedste løsninger på de oplevede problemer.

Trafikfarlige skoleveje

Elever som færdes ad trafikfarlige veje til skole, har krav på sikker befordring. Rambøll har udviklet et GIS-værktøj, som kan anvendes til en screening af alle veje i kommunen på baggrund af kommunens data om vejene, stiforhold og trafikken. Analysen giver mulighed for på et ensartet og objektivt grundlag at udpege trafikfarlige skoleveje og vurdere, på hvilke strækninger skoleelever bør have befordring. Screeningen kan også anvendes til at udpege, hvor der bør ske forbedringer, så flere elever kan komme til at gå eller cykle i stedet for at køre bus. Derved er det muligt for kommunen at spare penge på befordring.

Resultaterne af arbejdet med skoleveje kan ofte også bruges i andre sammenhænge, som fx til stiplaner, cykelhandlingsplaner og generelt i trafiksikkerhedsarbejdet.

Vores ydelser inden for skoleveje omfatter bl.a.:

  • Internetbaserede skolevejsanalyser med kortlægning af skoleruter og utrygge steder
  • Hjælp til at udarbejde trafikpolitik på skolerne
  • Målrettede lokale kampagner til adfærdsændring, herunder idéudvikling og udførelse
  • Analyser af trafikken på af vej- og stirutenet og besigtigelser af skolevejen i morgenmyldretiden sammen med skolerne
  • Skitsering af forslag til fysiske forbedringer på skolevejen
  • Procesrådgivning gennem længere forløb med fx afholdelse af events, workshops og konkurrencer

Relaterede projekter

Bedre mobilitet for skoleelever i Gentofte

Rambøll har udarbejdet et forslag til et samlet cykelrutenet i Gentofte Kommune. Formålet er at skabe bedre mobilitet og tilgængelighed til alle skoler i kommunen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites